Den strategiska verkställighetsplanen för Katainens regeringsprogrammet

Den 5 oktober 2011 fastställde statsminister Katainens regering den strategiska verkställighetsplanen för regeringsprogrammet, som har som syfte att stärka regeringsprogrammets genomförande. Principbeslutet definierar de viktigaste målen för regeringsprogrammets prioritetsområden, spetsprojekten och beredningsansvaret till strategiska förvaltningsöverskridande politikhelheter.
Den strategiska verkställighetsplanen för regeringsprogrammet 5.10.2011
Regeringen fastställde spetsprojekt 5.10.2011

Regeringsprogrammets tre prioritetsområden är förebyggande av fattigdom, ojämlikhet och utslagning, stabilisering av den offentliga ekonomin samt stärkande av en hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättningen och konkurrenskraften. Av de spetsprojekt som ingår i verkställighetsplanen utgör lagstiftningsprojekten en i regeringsprogrammet avsedd lagstiftningsplan.

Verkställighetsplanens spetsprojekt hör till de åtgärder som regeringen särskilt kommer att satsa på och följa upp. Regeringen bedömer vid sin årliga strategisession i början av året hur åtgärderna framskrider och behovet av en översyn. Den första strategisessionen hölls i början av 2012.
Bättre lagstiftning - justitieministeriet
Statsrådets redogörelse om justerade ramar för statsfinanserna 2012-2015 - finansministeriet