Kataisen hallituskauden puolivälin kokonaistarkastelu

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus kokoontui torstaina 28. helmikuuta 2013 hallituskauden puoliväli-istuntoon. Hallitus arvioi, että kriittisimmät uusia lisäpäätöksiä vaativat hallitusohjelman tavoitteet liittyvät talouskasvuun, työllisyyteen ja julkisen talouden kestävyyteen.

Hallitusohjelman toteutumista ja tulevia linjauksia arvioitiin hallitusohjelman kolmen painopisteen näkökulmasta. Painopisteet ovat köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen, julkisen talouden vakauttaminen sekä kestävän kasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Valtioneuvoston kanslian tekemän seurannan mukaan hallitusohjelman tavoitteista ja hankkeista oli tarkasteluhetkellä toteutumassa noin 80 prosenttia.

Yhdessä hallituksen puoliväli-istunto ja 21.3.2013 pidetty kehysriihi muodostavat ns. hallitusohjelman puolivälitarkastelun.

Lisää aiheesta