Hallituksen neuvottelu julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023–2026 – kehysriihi

Hallituksen neuvottelu vuosien 2023–2026 julkisen talouden suunnitelmasta eli kehysriihi pidettiin Säätytalossa 5. huhtikuuta.

Kehysriihi eli kehysneuvottelu on vuosittain maalis-huhtikuussa pidettävä hallituksen neuvottelu, jossa hallitus tarkastelee lähivuosien julkista taloutta.

Vaalikauden alussa osana hallitusohjelmaa hallitus päättää kautensa menokehyksestä eli valtion budjetin menojen katosta. Hallitus päättää myös kehysmenettelyn säännöistä koko nelivuotiselle vaalikaudelle.

Vuosittaisessa kehysriihessä menokehykseen voidaan tehdä muutoksia esimerkiksi menojen hinta- ja kustannustasojen muutosten vuoksi. Myös kehyksen sisällä tehtävät painotukset voivat muuttua. 

Puoliväliriihi on hallituskauden puolivälissä pidettävä kehysriihi, jossa tarkastellaan sekä menokehystä että hallitusohjelman etenemistä. Pääministeri Marinin hallituksen puoliväliriihi pidettiin vuonna 2021.

Julkisen talouden suunnitelma 

Hallitus neuvottelee kehysriihessä julkisen talouden suunnitelmasta (JTS) lähivuosille. Suunnitelma sisältää valtiontalouden menokehykset.

JTS valmistellaan hallituskauden alussa hallitusohjelman mukaisesti, ja sitä tarkastellaan vuosittain. Suunnitelma tehdään aina neljäksi vuodeksi eteenpäin.

JTS:n tarkoituksena on tukea julkista taloutta koskevaa päätöksentekoa eli esimerkiksi tulo- ja menopäätösten sekä rakenteellisten uudistusten tekemistä. Suunnitelma ei rajaudu valtiontalouteen, vaan se kattaa valtionhallinnon lisäksi myös muut julkisen talouden osat eli kuntatalouden ja sosiaaliturvarahastot.

Suunnitelma kattaa

  • talouden haasteet ja talouspolitiikan linjat 
  • julkisen talouden hoitoa ohjaavat tavoitteet ja säännöt 
  • taloudelliset lähtökohdat
  • valtion taloudelliset vastuut ja riskit 
  • valtiontalouden (mm. kehyssääntö, linjaukset, tulot, tasapaino ja velka) 
  • kuntatalouden
  • työeläkelaitokset ja muut sosiaaliturvarahastot 
  • toimien yhteenvedon julkisen talouden tasolla 
  • arvion julkisyhteisöjen tuloista ja menoista.

Hallitus hyväksyy julkisen talouden suunnitelman vuosittain, ja se annetaan selontekona eduskunnalle. Suunnitelmaa toimeenpannaan ja tarkennetaan talousarvioesityksen eli budjetin valmistelussa.

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2023–2026 hyväksyttiin

13.4.2022 13.41
VM
Valtioneuvosto päätti 13. huhtikuuta vuosien 2023–2026 julkisen talouden suunnitelmasta.

Hallituksen julkisen talouden suunnitelma vuosille 2023–2026: Linjauksia Suomen tulevaisuuden, kestävän kasvun ja turvallisuuden takaamiseksi

5.4.2022 18.06
VM VNK
Kehysriihi Säätytalolla, kuvassa viisikko
Pääministeri Sanna Marinin hallitus on sopinut vuosien 2023–2026 julkisen talouden suunnitelmasta. Hallitus on kehysriihessään linjannut mittavista toimista, jotka vahvistavat turvallisuutta, luovat näkymää tulevaisuuteen ja rakentavat kestävää kasvua.

Tutustu myös 

Hallitusohjelma

Hallitusohjelma

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelma on "Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta".