Aktiivimalli on osa hallituksen kymppilistaa

Hallituksen tavoitteena on, että yhä useampi pääsee töihin. Tämän vuoksi hallitus on tehnyt useita työllisyyttä vahvistavia päätöksiä. Yksi kokonaisuus on lokakuussa 2016 työmarkkinajärjestöjen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta syntynyt kymmenen toimenpiteen työllisyyslista, niin sanottu kymppilista. Aktiivimalli on osa tätä kokonaisuutta. Useat kymppilistan toimista on jo otettu käyttöön, osa on parhaillaan valmistelussa.

Joulukuussa työllisyysaste oli korkeimmillaan 27 vuoteen. Työllisyysasteen trendi oli 70,7 %. Työllisyysaste on nostettava vielä korkeammalle, jotta pystymme varmistamaan hyvinvointipalveluiden ja etuuksien rahoituksen tulevaisuudessa.

Nostamme päivittäin esiin kymppilistan keinoja sosiaalisessa mediassa, jotta voit tutustua niihin tarkemmin.

Seuraa hashtageja #työllisyys #aktiivimalli #kymppilista

Kymppilista 

1. Pyrimme estämään työttömyyden pitkittymistä ja lisäämään työllisyyttä. Aktiivimalli vähentää karenssipäiviä työttömyyden alussa seitsemästä viiteen. Aktiivisuuden voi osoittaa esimerkiksi osallistumalla työllistämistoimiin tai ryhtymällä yrittäjäksi. Yrittäjänä voi toimia neljä kuukautta ilman pelkoa työttömyysturvan menettämisestä.
Usein kysyttyä työttömyysturvan aktiivimallista

2. Helpotamme työttömän paluuta takaisin työhön ja madallamme kynnystä ryhtyä yrittäjäksi. Yhä useammalla työttömällä on mahdollisuus työllistyä palkkatuella tai saada starttirahaa yritystoiminnan aloittamiseen. (TEM)
Tiedote 20.10.2016

3. Mahdollistimme ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille mahdollisuuden kertaluontoiseen eläketukeen. Eläketukea on voinut hakea viime keväästä. Täysimääräisenä se on takuueläkkeen suuruinen, eli noin 775 euroa kuukaudessa. Eläketuen saaja voi käydä myös työssä menettämättä tukeaan. (STM)

4. Tuemme nuorten työllistymistä. Jotta nuoret löytäisivät nopeasti oman polkunsa töihin, on myös nuorten matalan kynnyksen palvelupisteiden eli Ohjaamojen toiminta vakinaistettu. Myös etsivään nuorisotyöhön on panostettu. Ammatillista koulutustarjontaa on lisätty 1000 opiskelijavuodella vuodelle 2018. (OKM, TEM)
Nuorisotakuu  
Amisreformi

5. Alkuperäisellä kymppilistalla ollut ns. työntekijän uusi alku -malli jätettiin sovittavaksi työehtosopimusneuvotteluissa.

6. Helpotamme opiskelua työttömyysturvalla. Hallitus antaa eduskunnalle kevään aikana esityksen, joka mahdollistaa alle puoli vuotta kestävien opintojen suorittamisen ilman työ- ja elinkeinotoimiston harkintaa. Haluamme parantaa työnhakijoiden ammatillisia valmiuksia sekä turvata yrityksille osaavan työvoiman saannin. (TEM)

7. Teemme nollatuntisopimuksiin reilut pelisäännöt. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jossa useilla keinoilla parannetaan nollatuntisopimuksilla työskentelevien asemaa. Näiden pelisääntöjen on tarkoitus astua voimaan kesällä. Nollatuntisopimuksella tarkoitetaan tarvittaessa töihin tulevien työsopimusta. (TEM)

8. Turvaamme työvoimapalveluiden resurssit. Hallitus on kasvattanut työllisyysmäärärahoja 35 miljoonalla eurolla aktiivimallin johdosta. Viime vuonna lisäbudjetissa työllisyysmäärärahoja lisättiin 10 miljoonalla eurolla ja tämän vuoden talousarviossa aktiivimallin tarpeisiin 25 miljoonaa euroa. (TEM)
Tiedote 28.4.2017

9. Haluamme, että työtön voi ottaa vastaan osa-aikaista tai keikkatyötä eikä sovitellun päivärahan maksatus viivästy. STM selvittää parhaillaan eri malleja työmarkkinajärjestöjen kanssa. (STM)
Usein kysyttyä työttömyysturvan aktiivimallista

10. Olemme varmistaneet, että aktiivimalli ja työttömyysturvan karenssijärjestelmä toimivat yhteen. Aktiivimallissa ei ole kaksinkertaisia seuraamuksia yhdestä ja samasta moitittavasta menettelystä. Jos etuuden saajalle tulee siitä korvaukseton määräaika eli karenssi, työttömyysetuutta ei leikata, ja etuus on normaalin suuruinen karenssin jälkeen. (STM)
Usein kysyttyä työttömyysturvan aktiivimallista


Päivitetty ke 31.1.2018 klo 12.45