Hallituksen lainsäädäntöohjelma ja -suunnitelma

Vaalikauden lainsäädäntöohjelma

Hallituksen lainsäädäntöohjelmassa on alustavat tiedot hallitusohjelmaa toteuttavista ja muista keskeisistä lainvalmisteluhankkeista vaalikaudella 2019–2023. 


Istuntokauden lainsäädäntösuunnitelma

Lainsäädäntösuunnitelma sisältää ajantasaisen tiedon hallituksen esityksistä, jotka hallitus on suunnitellut annettaviksi eduskunnalle kullakin eduskunnan istuntokaudella.

Suunnitelma kertoo hallituksen esitysten (HE) valmistelutilanteen ja arvion ajankohdasta, jolloin valtioneuvosto käsittelee lakiesityksen ja päättää sen antamisesta eduskunnalle. Siihen päivittyvät kaikki istuntokauden aikana uusina lisätyt ja mahdollisesti siitä poistetut hallituksen esitykset.

Hallituksen 6. ja 7.9.2021 hyväksymä suunnitelma: Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma ja valtioneuvoston selonteot