Istuntokauden lainsäädäntösuunnitelma

Lainsäädäntösuunnitelma sisältää ajantasaisen tiedon hallituksen esityksistä, jotka hallitus on suunnitellut annettaviksi eduskunnalle kullakin eduskunnan istuntokaudella.

Lista kertoo hallituksen esityksen (HE) valmistelun tilanteen ja arvion viikosta, jolloin  valtioneuvosto käsittelee lakiesityksen ja päättää sen antamisesta eduskunnalle. Suunnitelmaan päivittyvät kaikki istuntokauden aikana uusina lisätyt ja mahdollisesti siitä poistetut hallituksen esitykset.

Hallitus päätti syysistuntokauden 2018 suunnitelmasta 10.9.2018. Suunnitelma on tehty aikavälille syyskuu 2018 – maaliskuu 2019.

Syysistuntokaudella 2018 eduskunnalle annettavat hallituksen esitykset ja selonteot
Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen i slutet av valperioden 2015–2019

Eduskunnan sivulla tiedot rauenneista hallituksen esityksistä