Istuntokauden lainsäädäntösuunnitelma

Lainsäädäntösuunnitelma sisältää ajantasaisen tiedon hallituksen esityksistä, jotka hallitus on suunnitellut annettaviksi eduskunnalle kullakin eduskunnan istuntokaudella.

Hallitus päätti  19.9.2019 syysistuntokauden 2019 suunnitelmasta ja kevätistuntokauden 2020 alustavasta suunnitelmasta.

Suunnitelma kertoo hallituksen esityksen (HE) valmistelun tilanteen ja arvion viikosta, jolloin  valtioneuvosto käsittelee lakiesityksen ja päättää sen antamisesta eduskunnalle. Suunnitelmaan päivittyvät kaikki istuntokauden aikana uusina lisätyt ja mahdollisesti siitä poistetut hallituksen esitykset.

Hallitus hyväksyi lainsäädäntösuunnitelman syys- ja kevätistuntokausille
Hallituksen 19.9.2019 hyväksymä lainsäädäntösuunnitelma (pdf)
Lagstiftningsplan som regeringen godkände 19.9.2019 (pdf)