Istuntokauden lainsäädäntösuunnitelma

Lainsäädäntösuunnitelma sisältää ajantasaisen tiedon hallituksen esityksistä, jotka hallitus on suunnitellut annettaviksi eduskunnalle kullakin eduskunnan istuntokaudella.

Lista kertoo hallituksen esityksen (HE) valmistelun tilanteen ja arvion viikosta, jolloin  valtioneuvosto käsittelee lakiesityksen ja päättää sen antamisesta eduskunnalle. Suunnitelmaan päivittyvät kaikki istuntokauden aikana uusina lisätyt ja mahdollisesti siitä poistetut hallituksen esitykset.

Kevätistuntokauden 2019 lainsäädäntösuunnitelma sisältää vuoden 2019 valtiopäivien kevätkaudella eduskunnalle annetut hallituksen esitykset. Syyskauden 2019 lainsäädäntösuunnitelma laaditaan eduskunnan syysistuntokauden alussa.