Maahantulon rajoitukset ja terveystoimet Suomessa

Hallitus arvioi maahantulorajoitusten tarvetta ja laajuutta epidemiologisen tilanteen perusteella.

Kun maahantuloa tietystä maasta rajoitetaan korkean koronailmaantuvuuden vuoksi, Suomeen ei voi tulla vapaa-ajan matkalle. Tällöin on mahdollista vain paluuliikenne Suomeen, kauttakulkuliikenne, työmatka tai matka muusta välttämättömästä syystä. Maahantulijalle suositellaan omaehtoista karanteenia ja testauksia.

Maahantulon rajoitusten poistuminen tarkoittaa, että Suomeen voi tulla lomamatkalle. Tällöin ei tarvitse jäädä omaehtoiseen karanteeniin Suomessa tai mennä koronatestiin. 

Mahdolliset muutokset rajoituksiin tehdään sisäministeriössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija-arvion perusteella. Muutoksista päätetään valtioneuvoston istunnossa.

Terveysturvallisuustoimet rajoilla

Matkustajille, jotka tulevat Suomeen korkean koronailmaantuvuuden maista, suositellaan 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia, jota voi halutessaan lyhentää kahdella negatiivisella koronavirustestillä.

Suomessa asuva voi korkean ilmaantuvuuden maasta palatessaan lyhentää 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia menemällä koronatestiin heti Suomeen saavuttuaan lentokentällä tai satamassa ja toiseen testiin kotipaikkakunnalla aikaisintaan 72 tuntia ensimmäisen testin jälkeen. Testien välillä suositellaan omaehtoista karanteenia kotona. 

Matkustajille, jotka eivät asu Suomessa, suositellaan koronatestiä alle 72 tuntia ennen Suomeen saapumista. Toiseen testiin voi mennä Suomessa aikaisintaan 72 tuntia maahantulon jälkeen. Testien välillä suositellaan omaehtoista karanteenia majoituskohteessa. Omaehtoinen karanteeni päättyy, jos testitulos on negatiivinen. Jos testitulos on positiivinen, tartuntatautilääkäri voi määrätä karanteenin. Karanteenia jatketaan, kunnes on parantunut.

Suomen kansalaisella ja Suomessa asuvalla on aina oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu. Hallitus kuitenkin suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista paitsi niihin maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista.

Jotta muuntuneen viruksen Suomeen leviämistä voitaisiin estää, hallitus suosittelee välttämään kaikkea matkustamista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Irlantiin ja Etelä-Afrikkaan. Näissä maissa oleskelleille maahantulijoille suositellaan hakeutumista koronatestiin heti Suomeen saavuttuaan.

Maahantulon rajoitukset 27.1. alkaen

Valtioneuvosto päätti 22.1.2021, että maahantulon rajoituksia kiristetään ja jatketaan. Rajoitukset tulevat voimaan 27.1.2021 ja jatkuvat 25.2.2021 asti.

Sisärajavalvonta on palautettu 25.2.2021 asti Suomen ja kaikkien Schengen-maiden välisessä liikenteessä. Samat rajoitukset koskevat myös EU-maita, jotka eivät kuulu Schengen-alueeseen sekä Andorraa, Monacoa ja San Marinoa.

Ulkorajaliikenteellä tarkoitetaan Suomen ja Schengen-alueeseen kuulumattomien maiden välistä liikennettä. Maahantulon rajoituksia ei ole Australian, Etelä-Korean, Ruandan, Singaporen, Thaimaan ja Uuden-Seelannin asukkaille kyseisiltä alueilta saapuvassa liikenteessä. Myöskään Vatikaanista tulevalla liikenteellä ei ole rajoituksia.

Rajoitukset poistuvat Kiinan sekä Hongkongin ja Macaon erityishallintoalueiden asukkailta, jotka matkustavat näiltä alueilta Suomeen, vasta silloin, jos EU:n neuvosto toteaa vastavuoroisuuden riittävän toteutumisen.

Muista Schengen-alueeseen kuulumattomista maista maahantulon rajoitukset mahdollistavat vain paluuliikenteen Suomeen ja muihin EU- ja Schengen-valtioihin, kauttakulkuliikenteen Helsinki-Vantaan lentokentällä sekä muun välttämättömän liikenteen. Lisäksi maahantulijoille suositellaan 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia, jota voi halutessaan lyhentää kahdella vapaaehtoisella koronatestillä.

Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisiin sovelletaan 1.1.2021 lukien EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia koskevia säännöksiä rajatarkastuksissa.

Sisärajoilla työmatkaliikennettä rajoitetaan

Sisärajoilla sallitaan työmatkaliikenteenä vain huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätön työmatkaliikenne. Maahantulo sallitaan asiaan liittyvällä työnantajan täyttämällä lomakkeella. Työ- ja elinkeinoministeriö ylläpitää listaa, jossa on määritetty huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämättömät työt.

Listaus välttämättömistä huoltovarmuuden kannalta akuuteista tai toimialan toiminnan kannalta kriittisistä työtehtävistä, TEM 25.1.2021

Lisäksi rajayhteisöihin kuuluvien asukkaiden erivapaudet lakkautetaan. Rajakuntien asukkaiden vapaa oikeus asioida naapurivaltion puolella lakkaa. Rajanylityksiin palaa karanteenisuositus.

Hallitus päätti rajaliikenteen kiristämisestä, tiedote 22.1.2021

Tiedotteet ja uutiset

Tutustu myös