Mahdollisuudet Suomelle

 

Ministeriöiden kansliapäälliköt ovat kirjoittaneet yhteisen näkemyksensä Suomen seuraavien vuosien avainhaasteista ja keskeisistä mahdollisuuksista tulevalla hallituskaudella. Heidän mukaansa hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden turvaaminen edellyttää merkittäviä uudistuksia seuraavalta hallitukselta.

Ne koskevat esimerkiksi sitoutumista ilmastonmuutoksen hillintään, joka edellyttää globaalisti ja Suomessa merkittäviä politiikkatoimia. Lisäksi julkinen velka voi tulevaisuudessa kasvaa hallitsemattomaksi, muun muassa väestörakenteen muutoksista johtuen.

Näiden kahden pääseikan lisäksi julkaisussa tunnistetaan 12 keskeistä muutosilmiöitä ja nimetään ratkaisukokonaisuuksia kolmen päämäärän kautta. Ne ovat:

  • yhdenvertaisuuden edistäminen
  • kestävä kasvu
  • turvallinen ja vakaa yhteiskunta

 

Herätys Suomi! -podcast ei ole enää kuunneltavissa.