"Viestintästrategia ohjaa hallituksen tulevaisuushankkeiden viestintää"

4.6 Hallituksen viestintästrategia

Hallitus hyväksyy itselleen viestintästrategian ja sitä täydentävän viestintäsuunnitelman. Viestintästrategia ja -suunnitelma laaditaan valtioneuvoston kanslian johdolla.

Viestintästrategia ohjaa hallituksen tulevaisuushankkeiden viestintää. Strategiassa esitetään hallituksen viestinnän päätavoitteet sekä viestintämalli hallituksen yhteiselle viestinnälle sekä useampia ministeriötä koskeville suuremmille uudistuksille.

Viestintästrategia toimii poliittisen johtamisen välineenä ja tukena hallituksen tavoitteiden toteuttamiselle.

Hallituksen viestintästrategia 7.10.2019