Liite 1. Yhteenveto päätösperäisistä pysyvistä menomuutoksista

 

Lisäykset strategisiin kokonaisuuksiin jaoteltuna vuoden 2023 tasolla verrattuna kevään 2019 tekniseen julkisen talouden suunnitelmaan:
  Miljoonaa euroa
3.1 Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi 98
3.1.1 Asuntopolitiikka 12
3.2 Suomi kokoaan suurempi maailmalla 100
3.3 Turvallinen oikeusvaltio Suomi 40
3.3.1 Oikeusvaltion kehittäminen 15
3.3.2 Puolustuspolitiikka 10
3.4 Elinvoimainen Suomi 125
3.4.1. Liikenneverkon kehittäminen 20
3.4.2 Maatalous 35
3.5 Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi 65
3.6 Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi (sis. 3.6.1 sosiaali- ja terveyspalvelut) 270
3.6.2 Sosiaaliturvan uudistaminen 300
3.7 Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi 201,5
3.7.1 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoasiat 22,5
Josta jakamattomasta varauksesta -84
Yhteensä 1 230

Taulukko menojen jaosta toimenpiteittäin vuoden 2023 tasolla liitteessä.

Vähennykset

Asetetaan työryhmä laatimaan ehdotus yritystukia koskevista 100 miljoonan euron vähennyksistä vuoden 2023 tasolla syksyn budjettiriiheen mennessä. Mikäli vähennyksistä ei päästä yksimielisyyteen, alennetaan kaikkia yritystukia niiden kustannusten suhteessa. Tarkastelu pyritään tekemään myös verotukien osalta mahdollisimman tasaisesti ottaen huomioon toteutuksen tarkoituksenmukaisuus. Tässä yhteydessä ratkaistaan myös päästökauppakompensaation jatko.

Siirtomäärärahamomenttien tasoja alennetaan pysyvästi yhteensä 50 miljoonalla eurolla
(vuoden 2023 tasolla) kohdentaen vähennykset niihin määrärahoihin, joiden käyttö on viime vuosina perusteettomasti jäänyt merkittävästi alle budjetoidun tason (poikkeuksellisen suuret niin sanotut siirtyvät erät).

Komission esitykseen pohjautuvaa EU-jäsenmaksun määrärahatasoa alennetaan 50 miljoonalla eurolla (vuoden 2023 tasolla) suhteessa tekniseen julkisen talouden suunnitelmaan tämänhetkinen neuvottelutilanne huomioon ottaen. Mikäli osoittautuu, että EU-jäsenmaksu kuitenkin määräytyy tätä suurempana, arvioidaan suunniteltujen menolisäysten tilannetta uudelleen.