Liite 2. Kertaluontoiset tulevaisuusinvestoinnit

Kertaluonteisen tulevaisuusinvestointiohjelman puitteissa kohdennetaan enintään 3 miljardia euroa kertaluonteisiin investointeihin ja yhteiskunnallisesti tärkeisiin kokeiluihin. Toimet ovat kertaluonteisia, eivätkä ne lisää valtion menoja vuonna 2023.

Rahoitus ja menettelytavat

Tässä tarkoitettujen kertaluonteisten menojen katteeksi varataan 3 miljardia euroa, joista 2,5 miljardia voidaan kerätä valtion suorista yhtiöomistuksista ja loput 500 miljoonaa muista omaisuuseristä.

Näitä varoja käytetään kertaluonteisiin investointeihin ja yhteiskunnallisesti tärkeisiin kokeiluihin, jotka toteutetaan hankkeiden pääomittamisella tai suoralla budjettirahoituksella.

Näiden varojen käytöstä päättää valtioneuvoston yleisistunto talouspoliittisen ministerivaliokunnan valmistelun pohjalta.

 

Lisäykset strategisiin kokonaisuuksiin jaoteltuna vuosina 2020–2022 yhteensä verrattuna kevään 2019 tekniseen julkisen talouden suunnitelmaan:
  Miljoonaa euroa
3.1 Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi 507
3.1.1 Asuntopolitiikka 43
3.2 Suomi kokoaan suurempi maailmalla 250,1
3.3 Turvallinen oikeusvaltio Suomi 92,6
3.3.1 Oikeusvaltion kehittäminen 6,5
3.4 Elinvoimainen Suomi 522
3.4.1. Liikenneverkon kehittäminen 150
3.4.2 Maatalous 278
3.5 Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi  100
3.6 Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi 180
3.6.2 Sosiaaliturvan uudistaminen 20
3.7 Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi 730
3.7.1 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoasiat 120
Allokoimatta 50,8
Yhteensä 3050

Lisäksi Valtion asuntorahastosta kohdennetaan 75 miljoonaa euroa kokonaisuuteen 3.1 Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi ja 176 miljoonaa euroa kokonaisuuteen 3.1.1 (Asuntopolitiikka).

Päivitys 7.10.2019: Hallitusohjelman kertaluonteiset tulevaisuusinvestoinnit