"Strateginen ministeriryhmä laatii tilannekuvan, täsmennetyn toimeksiannon, vaikuttavuusarviot ja seurannan mittarit"

4.3 Strategiset ministerityöryhmät

Hallituksen ministerityöryhmät asetetaan eri päätöksellä valtioneuvoston yleisistunnossa. Päätöksessä esitetään ministerityöryhmän tavoitteet ja tehtävät, puheenjohtaja ja jäsenet sekä sihteeristö ja muut tukipalvelut.

Hallitus asettaa tarvittavan määrän strategisia ministerityöryhmiä, jotka toimivat pisimmillään vaalikauden ajan. Perustettavat ministeriryhmät, niiden tavoitteet, vetovastuussa oleva ministeri ja ministeriöt määritellään hallituskauden alussa.

Vastuuministerillä on ministeriryhmän johtovastuu. Ministeriryhmän työhön osallistuvat kunkin ministeriön keskeiset virkamiehet sekä valtioneuvoston kanslian vastuuvirkamiehet.

Tehtävänsä toteuttamiseksi strateginen ministeriryhmä laatii yhdessä VNK:n politiikkayksikön kanssa tilannekuvan, täsmennetyn toimeksiannon, vaikuttavuusarviot ja toimenpiteiden seurantaan soveltuvat mittarit. Toimintasuunnitelmaprosessissa arvioidaan keskeisten strategisten tavoitteiden osalta tilannekuvaa ja toimenpiteiden vaikuttavuutta osana tulevan vuoden toimintasuunnitelmaprosessia.