2 Hallituksen avainviestit

Hallituksen päätavoitteet ja isot uudistukset on kirjattu hallitusohjelmaan. Hallituksella on sisäisesti yhtenäinen näkemys tavoitteista ja ydinviesteistä. Selkeä kokonaiskuva luo pohjan yhteiselle ymmärrykselle.

Hallituksen tavoitteet ja viestit on siksi kerrottava ymmärrettävästi myös sisäisesti. On tärkeää, että virkamiesjohto ja asiantuntijat ymmärtävät hallituksen tavoitteet ja kokevat olevansa aktiivisessa roolissa. Ministerit ja myös virkamiehet osallistuvat viestintään monikanavaisesti – valtioneuvostossa kaikki viestivät. Hallituksen ministereiden esimerkki on tärkeä myös viestinnässä.

Hallitukselle tehdään erikseen sisäinen viestintäsuunnitelma, jolla varmistetaan tiedonkulku viestinnästä koko valtioneuvoston, kabinettien ja virkamieskunnan sisällä.

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelma tavoittelee sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää Suomea.

2.1 Sosiaalinen kestävyys

Sosiaalinen kestävyys on sitä, että kannamme vastuuta toinen toisistamme ja yhteisestä tulevaisuudesta. Luottamus ihmisten kesken ja yhteiskunnan toimijoiden välillä on edellytys sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiselle.

2.2 Kestävä talous

Kestävä talous nojaa työllisyysasteen nostamiseen ja työn tuottavuuden vahvistumiseen. Suomen menestyminen riippuu kyvystämme hyödyntää muutoksen tarjoamia mahdollisuuksia ja kehittää olemassa olevia vahvuuksiamme.

2.3 Ekologisesti kestävä Suomi

Ekologisesti kestävä Suomi näyttää tietä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa.

2.4 Ilmiöt

Avainviestit toteutuvat hallitusohjelmassa määriteltyjen kahdeksan ilmiön ja ilmiöiden alueilla tehtävien toimenpiteiden kautta.