"Avoin, säännöllinen ja oikea-aikainen viestintä lisää luottamusta"

Johdanto

Hallituksen on tärkeää kertoa, miten se haluaa kehittää Suomea ja mihin suuntaan hallitus haluaa maatamme viedä.

Mitkä ovat hallituksen päätavoitteet, miksi niihin on välttämätöntä pyrkiä ja miten nämä tavoitteet aiotaan saavuttaa? Miten hallituksen päätökset vaikuttavat ihmisten jokapäiväiseen elämään, ympäristöön ja meitä ympäröivään maailmaan?

Hallituksen toiminta perustuu vaalien kautta kansalta ansaittuun luottamukseen. OECD:n mukaan suomalaisten luottamus hallituksen toimintaan on pudonnut noin 30 prosenttiyksikköä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Avoin, säännöllinen ja oikea-aikainen viestintä lisää luottamusta.

Viestintäympäristö on muuttunut viime vuosina voimakkaasti. Perinteisen median rinnalle on kasvanut sosiaalisen median, uusien toimijoiden ja kanavien vaikutusvaltainen joukko. Mediakulttuuri on muuttunut polarisoidummaksi, ja disinformaation määrä on lisääntynyt. Viestintätyhjiöt myös täyttyvät entistä nopeammin.

Viestintä on johtamisen väline. Hallituksen viestinnällä tuetaan hallitusohjelman ja siinä mainittujen isojen uudistusten toteuttamista. Hallitus viestii proaktiivisesti, säännöllisesti, avoimesti ja vuorovaikutteisesti työstään laajalle kohderyhmälle niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Hallituksen viestintä perustuu oikeaan tietoon. Omalla luotettavalla viestinnällä ehkäistään disinformaatiota, valeuutisia ja informaatiovaikuttamista.

Hallituksen viestinnässä otetaan huomioon se, että ihmisten tavassa käyttää mediaa on suuria eroja. Viestintää tehdään sekä päivittäin perinteistä mediaa seuraaville että vain sosiaalista mediaa tietolähteenä käyttäville.

Hallituksen viestintästrategiassa kerrotaan hallituksen viestinnän päätavoitteet, arvot ja yhteinen viestintämalli hallituksen isojen uudistusten toteuttamisen viestinnälle. Strategia on laadittu koko hallituskaudelle ja sitä päivitetään tarvittaessa.