Elinvoimainen Suomi, liikenneverkot ja maatalous

Suunnitelmassa on yli 30 toimenpidettä, joilla seurataan Suomen elinvoimaisuuden, liikenneverkkojen ja maatalouden tavoitteiden toteutumista. 

Voit katsoa tietoja listana tai aikajanana.