Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi sekä asuntopolitiikka

Suunnitelmassa on yli 30 toimenpidettä, joilla seurataan hiilineutraaliuden ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteiden toteutumista. Asuntopolitiikan tavoitteissa seurataan seitsemää toimenpidettä.

Voit katsoa tietoja listana tai aikajanana.