Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Suunnitelmassa on noin 20 toimenpidettä, joilla seurataan työelämän, osaamisen ja tasa-arvon tavoitteiden toteutumista.

Voit katsoa tietoja listana tai aikajanana.