Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

Suunnitelmassa on yli 20 toimenpidettä, joilla seurataan yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin tavoitteiden toteutumista.

Voit katsoa tietoja listana tai aikajanana.