Marinin hallituksen ministerityöryhmät

Valtioneuvoston yleisistunto asetti 10.12.2019 kuusi ministerityöryhmää ja myöhemmin 14.1.2021 Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmän. Asiakokonaisuuden tai asian valmistelu voidaan antaa tehtäväksi ministerityöryhmälle. 

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista työllisyyden edistämisen, työmarkkinoihin liittyvien asioiden ja työlainsäädännön kehittämisen osalta. 

Kokoonpano

Työministeri Tuula Haatainen, puheenjohtaja
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen
Valtiovarainministeri Matti Vanhanen
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Sisäministeri Maria Ohisalo
Opetusministeri Jussi Saramo
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

Pääsihteeri: työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, työ- ja elinkeinoministeriö

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista hiilineutraalisuustavoitteen edistämisen, hiilinielujen vahvistamisen sekä ilmasto- ja energiapolitiikan päätöksenteon osalta sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansainvälinen kilpailukyky huomioon ottaen.

Kokoonpano

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, puheenjohtaja
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
Opetusministeri Jussi Saramo
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

Pääsihteeri: ympäristöneuvos Jarmo Muurman, ympäristöministeriö

Sote-ministerityöryhmä

Sote-ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelmassa määritellyn sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksen toteuttamista hallitusohjelmassa kohdassa 3.6.1 tarkoitetulla tavalla. Ministerityöryhmä käsittelee myös perhe- ja peruspalveluministerin toimialaan kuuluvia sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistukseen liittyviä hankkeita.

Kokoonpano

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, puheenjohtaja
Valtiovarainministeri Matti Vanhanen 
Kuntaministeri Sirpa Paatero 
Puolustusministeri Antti Kaikkonen 
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist 
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen 
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen 

Pääsihteeri (sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen): pääsihteeri Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö
Pääsihteeri (rahoitus ja itsehallintorakenne): finanssineuvos Tanja Rantanen, valtiovarainministeriö 

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista koulutus- ja osaamistason nousun, oppimiserojen kaventamisen ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen osalta. 

Kokoonpano

Opetusministeri Jussi Saramo, puheenjohtaja
Työministeri Tuula Haatainen
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko 
Sisäministeri Maria Ohisalo
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Pääsihteeri: neuvotteleva virkamies Iiris Patosalmi, opetus- ja kulttuuriministeriö

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ministerityöryhmä

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista lapsi- ja nuorisopolitiikan tavoitteiden toteuttamisen osalta.

Kokoonpano

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, puheenjohtaja
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

Pääsihteeri: projektipäällikkö Katja Bergbacka, opetus- ja kulttuuriministeriö

Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä

Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäinen turvallisuuden ministerityöryhmä käsittelee muun muassa oikeudenhoidon kehittämiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja ylivelkaantumisen torjuntaan sekä perusoikeuksien toteutumiseen liittyviä asioita. Ministeriryhmässä käsitellään myös sisäiseen turvallisuuteen sekä turvapaikka- ja pakolaispolitiikkaan kuuluvia asioita.

Kokoonpano

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, puheenjohtaja
Kuntaministeri Sirpa Paatero
Sisäministeri Maria Ohisalo
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
Puolustusministeri Antti Kaikkonen

Pääsihteeri: yksikönpäällikkö Vava Lunabba, oikeusministeriö

Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmä 

Ministerityöryhmän tehtävänä on ohjata kestävän kasvun ohjelman ja siihen liittyvän, Euroopan unionille tehtävän elpymis- ja palautumissuunnitelman valmistelua sekä ohjata ja seurata näiden toimeenpanoa. Ministeriryhmä käsittelee myös ohjelmaan liittyviä uudistuksia ja investointeja. Lisäksi se voi käsitellä elinkeino- ja yrittäjyyspolitiikan kysymyksiä. 

Kokoonpano

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen, puheenjohtaja
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari 
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson 
Opetusministeri Jussi Saramo 
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen 

Pääsihteeri: valtiosihteeri Juha Majanen, valtiovarainministeriö