Marinin hallituksen ministerityöryhmät

Valtioneuvoston yleisistunto asetti 10.12.2019 kuusi ministerityöryhmää. Myöhemmin 14.1.2021 asetettiin Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmä ja digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä 2.9.2021.

Asiakokonaisuuden tai asian valmistelu voidaan antaa tehtäväksi ministerityöryhmälle. 

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista työllisyyden edistämisen, työmarkkinoihin liittyvien asioiden ja työlainsäädännön kehittämisen osalta. 

Kokoonpano

Työministeri Tuula Haatainen, puheenjohtaja
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen
Valtiovarainministeri Annika Saarikko
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Sisäministeri Krista Mikkonen
Opetusministeri Li Andersson
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

Pääsihteeri: työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, työ- ja elinkeinoministeriö

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista hiilineutraalisuustavoitteen edistämisen, hiilinielujen vahvistamisen sekä ilmasto- ja energiapolitiikan päätöksenteon osalta sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansainvälinen kilpailukyky huomioon ottaen.

Kokoonpano

Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari, puheenjohtaja
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

Pääsihteeri: ympäristöneuvos Jarmo Muurman, ympäristöministeriö

Sote-ministerityöryhmä

Sote-ministeriryhmä ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toteuttamista ja palvelujen kehittämistä hallitusohjelman mukaisesti (kohta 3.6.1). Ministerityöryhmä käsittelee lisäksi perhe- ja peruspalveluministerin toimialaan kuuluvia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistukseen liittyviä hankkeita ja muita ajankohtaisia asioita, kuten koronapandemiaan liittyviä kysymyksiä. Ministerityöryhmässä käsitellään myös hyvinvointialueiden uusia tehtäviä, niiden rahoitusta ja verotusoikeutta. Kestävyystiekartan osalta ministerityöryhmä käsittelee sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusvaikuttavuutta ja rahoitusjärjestelmää koskevien tavoitteiden saavuttamista sekä soveltuvin osin sosiaalisen osan tavoitetilan toteutumista.

Kokoonpano

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, puheenjohtaja (muut asiat)
Kuntaministeri Sirpa Paatero, puheenjohtaja (hyvinvointialueiden uusia tehtäviä (pl. uudet sote-tehtävät), hyvinvointialueiden verotusoikeutta sekä näihin liittyviä rahoituksen muutoksia käsiteltäessä)
Valtiovarainministeri Annika Saarikko 
Puolustusministeri Antti Kaikkonen 
Sisäministeri Krista Mikkonen
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist  

Pääsihteeri (sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen):
osastopäällikkö Kari Hakari, sosiaali- ja terveysministeriö
Pääsihteeri (rahoitus ja itsehallintorakenne):
neuvotteleva virkamies Noora Heinonen (sijainen finanssineuvos Ville-Veikko Ahonen), valtiovarainministeriö 

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista koulutus- ja osaamistason nousun, oppimiserojen kaventamisen ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen osalta. 

Kokoonpano

Opetusministeri Li Andersson, puheenjohtaja
Työministeri Tuula Haatainen
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen 
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson 
Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari

Pääsihteeri: neuvotteleva virkamies Iiris Patosalmi, opetus- ja kulttuuriministeriö

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ministerityöryhmä

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista lapsi- ja nuorisopolitiikan tavoitteiden toteuttamisen osalta.

Kokoonpano

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen, puheenjohtaja
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
Ulkoministeri Pekka Haavisto
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

Pääsihteeri: projektipäällikkö Katja Bergbacka, opetus- ja kulttuuriministeriö

Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä

Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäinen turvallisuuden ministerityöryhmä käsittelee muun muassa oikeudenhoidon kehittämiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja ylivelkaantumisen torjuntaan sekä perusoikeuksien toteutumiseen liittyviä asioita. Ministeriryhmässä käsitellään myös sisäiseen turvallisuuteen sekä turvapaikka- ja pakolaispolitiikkaan kuuluvia asioita.

Kokoonpano

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, puheenjohtaja
Kuntaministeri Sirpa Paatero
Sisäministeri Krista Mikkonen
Opetusministeri Li Andersson 
Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen

Pääsihteeri: yksikönpäällikkö Vava Lunabba, oikeusministeriö

Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmä 

Ministerityöryhmän tehtävänä on ohjata kestävän kasvun ohjelman ja siihen liittyvän, Euroopan unionille tehtävän elpymis- ja palautumissuunnitelman valmistelua sekä ohjata ja seurata näiden toimeenpanoa. Ministeriryhmä käsittelee myös ohjelmaan liittyviä uudistuksia ja investointeja. Lisäksi se voi käsitellä elinkeino- ja yrittäjyyspolitiikan kysymyksiä. 

Kokoonpano

Valtiovarainministeri Annika Saarikko, puheenjohtaja
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari 
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson 
Opetusministeri Li Andersson
Ulkoministeri Pekka Haavisto
Työministeri Tuula Haatainen
Elinkeinoministeri Mika Lintilä

Pääsihteeri: valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen, valtiovarainministeriö

Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä 

Ministerityöryhmä ohjaa julkisen hallinnon, digitalisaation, datatalouden ja tietopolitiikan kehittämistä.

Kokoonpano

Kuntaministeri Sirpa Paatero (julkista hallintoa koskevat asiat), puheenjohtaja
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, maaliskuun 2022 loppuun (muut asiat), puheenjohtaja
Elinkeinoministeri Mika Lintilä, huhtikuun alusta syyskuun 2022 loppuun (muut asiat), puheenjohtaja
Tämän jälkeen ministeri Paatero toimii loppukauden puheenjohtajana kaikissa asioissa.
Valtionvarainministeri Annika Saarikko
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
Sisäministeri Krista Mikkonen
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen

Pääsihteerit (digitalisaation ja datatalouden vastuualue): 
osastopäällikkö, ylijohtaja Laura Eiro, liikenne- ja viestintäministeriö
osastopäällikkö, ylijohtaja Jarkko Levasma, valtiovarainministeriö
johtaja Mika Nordman, työ- ja elinkeinoministeriö
Pääsihteeri (julkisen hallinnon kehittämisen vastuualue): 
alivaltiosihteeri Päivi Nerg, valtiovarainministeriö