Marinin hallituksen ministerityöryhmät

Valtioneuvoston yleisistunto asetti 10.12.2019 kuusi ministerityöryhmää ja myöhemmin 14.1.2021 Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmän. Asiakokonaisuuden tai asian valmistelu voidaan antaa tehtäväksi ministerityöryhmälle. 

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista työllisyyden edistämisen, työmarkkinoihin liittyvien asioiden ja työlainsäädännön kehittämisen osalta. 

Kokoonpano

Työministeri Tuula Haatainen, puheenjohtaja
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen
Valtiovarainministeri Annika Saarikko
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Sisäministeri Maria Ohisalo
Opetusministeri Li Andersson
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

Pääsihteeri: työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, työ- ja elinkeinoministeriö

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista hiilineutraalisuustavoitteen edistämisen, hiilinielujen vahvistamisen sekä ilmasto- ja energiapolitiikan päätöksenteon osalta sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansainvälinen kilpailukyky huomioon ottaen.

Kokoonpano

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, puheenjohtaja
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

Pääsihteeri: ympäristöneuvos Jarmo Muurman, ympäristöministeriö

Sote-ministerityöryhmä

Sote-ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelmassa määritellyn sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksen toteuttamista hallitusohjelmassa kohdassa 3.6.1 tarkoitetulla tavalla. Ministerityöryhmä käsittelee myös perhe- ja peruspalveluministerin toimialaan kuuluvia sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistukseen liittyviä hankkeita.

Kokoonpano

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, puheenjohtaja
Valtiovarainministeri Annika Saarikko 
Kuntaministeri Sirpa Paatero 
Puolustusministeri Antti Kaikkonen 
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist  
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen 

Pääsihteeri (sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen): osastopäällikkö Kari Hakari, sosiaali- ja terveysministeriö
Pääsihteeri (rahoitus ja itsehallintorakenne): neuvotteleva virkamies Noora Heinonen (sijainen finanssineuvos Ville-Veikko Ahonen), valtiovarainministeriö 

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista koulutus- ja osaamistason nousun, oppimiserojen kaventamisen ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen osalta. 

Kokoonpano

Opetusministeri Li Andersson, puheenjohtaja
Työministeri Tuula Haatainen
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen 
Sisäministeri Maria Ohisalo
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Pääsihteeri: neuvotteleva virkamies Iiris Patosalmi, opetus- ja kulttuuriministeriö

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ministerityöryhmä

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista lapsi- ja nuorisopolitiikan tavoitteiden toteuttamisen osalta.

Kokoonpano

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen, puheenjohtaja
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen

Pääsihteeri: projektipäällikkö Katja Bergbacka, opetus- ja kulttuuriministeriö

Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä

Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäinen turvallisuuden ministerityöryhmä käsittelee muun muassa oikeudenhoidon kehittämiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja ylivelkaantumisen torjuntaan sekä perusoikeuksien toteutumiseen liittyviä asioita. Ministeriryhmässä käsitellään myös sisäiseen turvallisuuteen sekä turvapaikka- ja pakolaispolitiikkaan kuuluvia asioita.

Kokoonpano

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, puheenjohtaja
Kuntaministeri Sirpa Paatero
Sisäministeri Maria Ohisalo
Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen
Opetusministeri Li Andersson

Pääsihteeri: yksikönpäällikkö Vava Lunabba, oikeusministeriö

Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmä 

Ministerityöryhmän tehtävänä on ohjata kestävän kasvun ohjelman ja siihen liittyvän, Euroopan unionille tehtävän elpymis- ja palautumissuunnitelman valmistelua sekä ohjata ja seurata näiden toimeenpanoa. Ministeriryhmä käsittelee myös ohjelmaan liittyviä uudistuksia ja investointeja. Lisäksi se voi käsitellä elinkeino- ja yrittäjyyspolitiikan kysymyksiä. 

Kokoonpano

Valtiovarainministeri Annika Saarikko, puheenjohtaja
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari 
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson 
Opetusministeri Li Andersson 
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen 

Pääsihteeri: valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen, valtiovarainministeriö