Pääministeri Marinin hallituksen parlamentaariset komiteat

Hallitus asetti maaliskuussa 2020 viisi parlamentaarista komiteaa: 

  • kriisinhallintakomitea
  • asevelvollisuuskomitea
  • maakuntaverokomitea
  • lapsistrategiakomitea
  • sosiaaliturvakomitea. 

Parlamentaarinen komiteatyö on osa hallitusohjelman politiikan uudistamisen lupausta. Komiteakäytännöllä pyritään vahvistamaan valmistelun avoimuutta, osallisuutta ja tietopohjaa.  Sosiaaliturvakomitean työn ennakoidaan kestävän ensi vaalikauden loppuun, ja muiden komiteoiden työn odotetaan valmistuvan tällä vaalikaudella.

Koronakriisi on viivästyttänyt komiteatyön aloittamista, ja osassa komiteoista se on vaikuttanut vahvasti myös työn sisältöön.