Ministerivaliokunnat Marinin hallituksessa

Valtioneuvostolla on neljä lakisääteistä ministerivaliokuntaa:

  • ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta
  • EU-ministerivaliokunta
  • raha-asiainvaliokunta ja
  • talouspoliittinen ministerivaliokunta.

Ministerivaliokuntien puheenjohtaja on pääministeri.

Ministerivaliokuntien työskentely

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta valmistelee tärkeät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä Suomen ulkosuhteita koskevat asiat, näihin liittyvät tärkeät sisäisen turvallisuuden asiat sekä tärkeät kokonaismaanpuolustusta koskevat asiat.

Ministerivaliokunta kokoontuu käytännössä yhdessä tasavallan presidentin kanssa, jolloin kokousta kutsutaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteiseksi kokoukseksi.

Jäsenet

Pääministeri Sanna Marin, puheenjohtaja
Ulkoministeri Pekka Haavisto
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
Puolustusministeri Mikko Savola 
Opetusministeri Li Andersson 
Valtiovarainministeri Annika Saarikko
Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo
Sisäministeri Krista Mikkonen osallistuu asian käsittelyyn silloin, kun käsitellään hänen toimialaansa liittyviä asioita tai pääministerin pyynnöstä. 

Sihteeri

Ulkoministeriön alivaltiosihteeri (ulko- ja turvallisuuspolitiikka) Kai Sauer

Pysyvät asiantuntijat

Ulkoministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä Jukka Salovaara
Puolustusministeriön kansliapäällikkö Esa Pulkkinen
Valtioneuvoston kanslian osastopäällikkö, EU-asiain valtiosihteeri Jari Luoto 

EU-ministerivaliokunta

EU-ministerivaliokunta käsittelee poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittäviä ajankohtaisia EU-asioita. Ministerivaliokunnassa sovitaan Suomen toimintalinjat muun muassa Euroopan unionin neuvoston virallisiin ja epävirallisiin kokouksiin.

Jäsenet

Pääministeri Sanna Marin, puheenjohtaja
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen
Ulkoministeri Pekka Haavisto
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
Valtiovarainministeri Annika Saarikko
Opetusministeri Li Andersson
Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen
Elinkeinoministeri Mika Lintilä 

Sihteeri

Valtioneuvoston kanslian osastopäällikkö, EU-asioiden valtiosihteeri Jari Luoto

Pysyvät asiantuntijat

Pääministerin valtiosihteeri Henrik Haapajärvi
Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Jukka Salovaara
Pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto
Apulaisosastopäällikkö, EU-asioiden alivaltiosihteeri Satu Keskinen
Ulkoasiainneuvos, Suomen pysyvä edustaja Euroopan unionissa Markku Keinänen
Pääministerin erityisavustaja Saara Pokki
Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Lotta  Nymann-Lindegren

Raha-asiainvaliokunta

Raha-asiainvaliokunta valmistelee asiat, joilla on huomattava taloudellinen merkitys tai joista muuten vaaditaan raha-asiainvaliokunnan lausunto.

Jäsenet

Pääministeri Sanna Marin, puheenjohtaja
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
Valtiovarainministeri Annika Saarikko
Kuntaministeri Sirpa Paatero
Opetusministeri Li Andersson
Elinkeinoministeri Mika Lintilä 
Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo

Sihteeri 

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen
1. sijaisena budjettipäällikkö Mika Niemelä
2. sijaisena budjettineuvos apulaisbudjettipäällikkönä Annika Klimenko 
3. sijaisena budjettineuvos Niko Ijäs
4. sijaisena valtiosihteerin kansliapäällikkönä määräämä muu valtiovarainministeriön virkamies

Talouspoliittinen ministerivaliokunta

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsittelee kokonaistaloudellista kehitystä ja yleistä talouspolitiikkaa, julkisen talouden kehityksen pääsuuntaviivoja ja muita pääministerin määräämiä talouspoliittisia toimia vaativia asioita.

Jäsenet

Pääministeri Sanna Marin, puheenjohtaja
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
Valtiovarainministeri Annika Saarikko
Kuntaministeri Sirpa Paatero
Opetusministeri Li Andersson
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Työministeri Tuula Haatainen 
Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tuppurainen osallistuu asian käsittelyyn silloin, kun käsitellään hänen toimialaansa liittyviä asioita tai pääministerin pyynnöstä. 

Sihteeri

Budjettipäällikkö Mika Niemelä
1. sijaisena apulaisbudjettipäällikkö Annika Klimenko
2. sijaisena muu budjettipäällikön määräämä valtiovarainministeriön budjettiosaston virkamies

Pysyvät asiantuntijat

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen
Apulaisbudjettipäällikkö Annika Klimenko