OHRA-hanke

Hallitukselle ehdotetaan uudenlaista strategisen päätöksenteon mallia

Valtion ohjausjärjestelmän kehittämishanke, ns. OHRA-hanke teki tammikuussa 2015 joukon seuraavaa hallituskautta koskevia suosituksia, joiden tavoitteena on hallituksen toimien yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantaminen. Uudella toimintamallilla on tarkoitus varmistaa, että hallituksen tärkeinä pitämät asiat pystytään toteuttamaan. Kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen valittava uusi hallitus päättää, ottaako se suositukset käyttöön.

OHRA-hanke tarkasteli valtion ohjausta kokonaisvaltaisesti ja kehitti mallin, jossa sisältö- ja resurssiohjaus sovitetaan tehokkaasti yhteen ja vuorovaikutus poliittisen ja virkamiesjohdon välillä tiivistyy. Neljä suurinta puoluetta ovat olleet valmistelussa mukana, ja esitystä on käyty keskustellen läpi kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa. Uudistusta johtava valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen onkin todennut, että asiasta vallitsee laaja yksimielisyys ja tahtotila.

Keskeinen ehdotus on laatia kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen hallitusohjelma uudella tavalla. Hallituksen strategian muodostavat linjaava hallitusohjelma ja keinot täsmentävä hallituksen toimintasuunnitelma.

OHRA-hankkeen suositusten konkretisoimiseksi liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko on asettanut toimeenpanohankkeen, jonka työ jatkuu yli hallitusvaihdoksen, kesäkuun 2015 loppuun.

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Sirpa Kekkonen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 181, [email protected]
Erityisasiantuntija Jouni Varanka, valtioneuvoston kanslia, p 0295 160 177, [email protected]
Finanssineuvos Katju Holkeri, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 087, [email protected]
Neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, valtiovarainministeriö, 0295 530 171, [email protected]