OHRA-hanke
FI SV EN

Aikataulu

Suositusten mukainen aikataulu

  • 19.4.2015 Eduskuntavaalit
  • Kevät 2015: Hallitusneuvottelut. Hallitusohjelma kirjoitetaan linjaavammaksi. Hallitusohjelmassa nimetään 3-5 keskeistä politiikkatavoitetta.
  • Kesä 2015: Hallitus ja ministeriöt laativat hallituksen toimintasuunnitelman, joka konkretisoi hallitusohjelman vaalikaudella toimeenpantavaksi suunnitelmaksi. Hallituksen toimintasuunnitelma ja julkisen talouden suunnitelma sovitetaan yhteen.
  • Syyskuu 2015: Hallitus päättää budjettiriihessä toimintasuunnitelmasta, valtion talousarvioesityksestä ja julkisen talouden suunnitelmasta.
  • Syyskuu 2015: Toimintasuunnitelma ja julkisen talouden suunnitelma annetaan selontekona eduskunnalle samanaikaisesti vuoden 2016 valtion talousarvioesityksen kanssa.
  • Kevät 2016: Toimintasuunnitelmaa tarkistetaan samanaikaisesti julkisen talouden suunnitelman kanssa ja ne annetaan selontekona eduskunnalle.
  • Syksy 2016: Hallituksen yhteinen strategiaseminaari yhteisen tilannekuvan ylläpitämiseksi.