OHRA-hanke
FI SV EN

OHRA-hankkeen suositukset

Valtion ohjausjärjestelmän kehittämistä selvittäneen ns. OHRA-hankkeen loppuraportin luovuttivat 9. tammikuuta 2015 pääministeri Alexander Stubbille hankkeen seurantaryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen valtioneuvoston kansliasta ja varapuheenjohtaja, valtiosihteeri Martti Hetemäki valtiovarainministeriöstä.

Raportin ehdotukset koskevat seuraavaa hallituskautta. Hanke esitti raportissaan 17 suositusta.

Keskeiset suositukset

 • Kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen hallitusohjelma tehdään uudella tavalla.
 • Hallitusohjelma on linjaava, ja siinä vältetään yksityiskohtaisten toimien määrittämistä.
 • Hallitusohjelma on strateginen, ja sen ydinsisältö on kolmesta viiteen keskeistä politiikkatavoitetta.
 • Hallituksen aloittaessa käynnistyy välittömästi kolmen kuukauden poliittisesti ohjattu hallituksen toimintasuunnitelman valmistelu. Se yhteensovitetaan julkisen talouden suunnitelman valmistelun kanssa.
 • Hallituksen valitsemille, kolmesta viiteen keskeiselle politiikkatavoitteelle ns. politiikkapaketeille määritellään kullekin kuva lähtötilanteesta, voimavarat, toimenpiteet, niiden aikataulut ja vastuut sekä onnistumisen mittarit ja tietotarpeet.
 • Politiikkapaketille nimetään ministerityöryhmä, joka ohjaa sen toimeenpanoa. Muita ministerityöryhmiä asetettaisiin jatkossa vain poikkeustapauksissa.
 • Hallituksen toimintasuunnitelmasta päätetään syksyn alussa budjettiriihessä yhdessä julkisen talouden suunnitelman ja valtion talousarvioesityksen kanssa.
 • Toimintasuunnitelma annetaan syyskuussa eduskunnalle selontekona samanaikaisesti valtion vuoden 2016 talousarvioesityksen kanssa.
 • Hallitus tarkistaa toimintasuunnitelmaa vuosittain kevätkaudella samaan aikaan julkisen talouden suunnitelman kanssa. Tarkistus annetaan eduskunnalle selontekona.
 • Valtioneuvostoon ehdotetaan perustettavaksi säädösten ja muiden politiikkatoimien vaikutusarvioinnin asiantuntijayksikkö. Sen ydintehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja eduskunnalla on käytössään kunnollinen arviointitieto päätettäessä keskeisistä rakenne- ja muista muutoksista.
 • Hallituksen toimintasuunnitelmasta erillisiä valtioneuvoston strategiatyyppisiä ohjausasiakirjoja vähennetään reilusti seuraavalla hallituskaudella. Hallituskauden vaihtuessa 2015 valtioneuvoston strategiatyyppisten ohjausasiakirjojen voimassaolo lakkaa, jos ei toisin päätetä.

 OHRA-esite - vm.fi

Ohra-hankkeen raportin julkistus 9.1.2015