OHRA-hanke
EN FI SV

Hankkeen tausta

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen asetti OHRA-hankkeen marraskuussa 2013 osana keskushallinnon uudistushanketta. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa valtioneuvoston strategista ohjausta ja saada valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntö- ja resurssiohjaus yhtenäisemmäksi sekä vahvistaa niitä tukevaa tietopohjaa ja toimeenpanokykyä.

Toimenpidesuositukset valmisteltiin hankkeen virkamiehistä koostuvassa valmisteluryhmässä. Ryhmän puheenjohtajana toimi yksikön päällikkö Sirpa Kekkonen valtioneuvoston kansliasta. Hankkeella on ollut seuranta- ja tukiryhmä, jonka puheenjohtajana toimi valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen valtioneuvoston kansliasta ja varapuheenjohtajana valtiosihteeri Martti Hetemäki valtiovarainministeriöstä.
Hankkeen asettamispäätös (VM) 11.12.2013
Ohjausjärjestelmien kehittäminen - hankkeen taustamuistio (VM) 4.2.2014