OHRA-hanke
FI SV EN

OHRA-suositusten toimeenpano

Valtiovarainministeriö on asettanut hankkeen valmistelemaan OHRA-hankkeen ehdotusten toimeenpanoa. Sen toimikausi jatkuu kesäkuun loppuun 2015.

Hankkeen tavoitteena on täsmentää OHRA-hankkeen ehdottama toimintamalli konkreettisiksi toimiksi niin, että se voidaan ottaa käyttöön seuraavan hallituksen aloittaessa toimintansa. Erityisesti hallituksen uuden toimintasuunnitelmaprosessin vaiheistus ja tarvittavat asiakirjat ja yhteensovitus julkisen talouden suunnitelmaprosessin kanssa edellyttävät yksityiskohtien määrittämistä sekä mahdollisten säädösmuutosten valmistelua.

Toimeenpanohankkeen tehtävänä on

  • määrittää hallituksen toimintasuunnitelman käytännön valmisteluprosessin ja vuotuisen tarkistusprosessin täsmälliset vaiheet, aikataulut ja asiakirjamallit sekä valmistella tarvittavat säädösmuutokset,
  • suunnitella hallituksen vaalikausikello mukaan lukien valtioneuvoston tutkimus- ja arviointisuunnitelma ja
  • valmistella vaikutusarvioinnin asiantuntijatuen organisointisuunnitelma.

Hanketta ohjaavat pääministerin valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen (puheenjohtaja) ja valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki. Valmistelu ja koordinaatio tehdään työryhmässä, joka toimii ohjausryhmän sihteeristönä. Sen kokoonpano on:

yksikön päällikkö Sirpa Kekkonen, valtioneuvoston kanslia, puheenjohtaja
finanssineuvos Katju Holkeri, valtiovarainministeriö, varapuheenjohtaja
neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija Jouni Varanka, valtioneuvoston kanslia
neuvotteleva virkamies Tanja Rantanen, valtiovarainministeriö
viestintäpäällikkö Päivi Paasikoski, valtioneuvoston kanslia
Asettamispäätös

Muut valmistelua varten asetetut työryhmät

Työryhmä hallituksen toimintasuunnitelman ja julkisen talouden suunnitelman valmistelun yhteensovittamista varten. Puheenjohtaja alivaltiosihteeri Timo Viherkenttä, valtiovarainministeriö. Asetettu 4.2.2015, määräaika: ehdotus hallituksen toimintasuunnitelman ja julkisen talouden suunnitelman (JTS) valmistelun yhteensovittamisen menettelytavoista 31.3.2015 mennessä. Työryhmä jatkaa koordinointityötään toimintasuunnitelman ja vuosien 2016–2019 JTS:n valmistumiseen saakka.

Vaikutusarvioinnin asiantuntijayksikön valmisteluryhmä. Puheenjohtaja kansliapäällikkö Tiina Astola, oikeusministeriö. Asetettu 2.2.2015, määräaika 17.4.2015.