Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan  valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä. Torstaisin ilmestyy valtioneuvoston päätösuutiskirje, jonka voi tilata omaan sähköpostiin.

Valtioneuvoston yleisistunto 21.10.2021
Suomeen perustetaan valtionyhtiö työllistämään vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä

21.10.2021 14.04
TEM

Suomeen perustetaan uusi, valtion omistama erityistehtäväyhtiö Työkanava Oy. Sen tehtävä on edistää vaikeimmassa asemassa olevien osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä. Yhtiö tukisi työllistettävien valmiuksia niin, että he Työkanavassa ensin työskenneltyään saisivat työpaikan avoimilta työmarkkinoilta.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksi
Ministeri Haataisen tiedotustilaisuus | YouTube
Istunnon päätösaineisto


Ravitsemisliikkeiden rajoituksiin muutoksia – Etelä-Pohjanmaalla ja koko Uudellamaalla otetaan käyttöön ravintolarajoitukset

21.10.2021 13.29
STM
Valtioneuvosto on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Epidemiatilanteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi Etelä-Pohjanmaalla sekä koko Uudellamaalla otetaan käyttöön leviämisvaiheen rajoitukset ravintoloille.

Hallituksen esitys
Yrityksiä kannustetaan lisäämään tutkimus- ja kehittämistoimintaa korotetulla veroedulla

21.10.2021 13.32
VM
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksen vähennysprosenttia ehdotetaan korotettavaksi ja voimassaoloaikaa pidennettäväksi. Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoitteeseen kannustaa yrityksiä lisäämään tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Hallitus esittää EU:n edellyttämiä muutoksia laajakaistatukilakiin – rahoitusta vain kiinteiden yhteyksien rakentamiseen

21.10.2021 13.24
LVM
Hallitus antoi eduskunnalle 21.10.2021 lakiesityksen, jolla laajakaistarakentamisen tukea koskevaa lakia muutettaisiin. Merkittävin muutos olisi se, että tukea voitaisiin jatkossa myöntää vain kiinteiden yhteyksien rakentamiseen. Samalla lain nimi muuttuisi laiksi kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta, kun se nykyisin on laki laajakaistarakentamisen tuesta.

Yleispalvelulaajakaistan nopeudeksi 5 Mbit/s

21.10.2021 13.35
LVM
Yleispalvelulaajakaistan eli tarkoituksenmukaisen internetyhteyspalvelun yleispalvelunopeutta nostetaan nykyisestä tasosta 2 megabittiä sekunnissa tasolle 5 megabittiä sekunnissa.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelma edistää alueiden elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia

21.10.2021 14.05
TEM
Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027. Euroopan unionin osarahoittama.
Valtioneuvosto hyväksyi 21.10.2021 Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ja päätti sen toimittamisesta Euroopan komissiolle. Ohjelma tukee elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä.

Ylimpien laillisuusvalvojien tehtäväjakoon ehdotetaan muutosta

21.10.2021 13.35
OM
Valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jakoon ehdotetaan muutosta.