Hyppää sisältöön

Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan  valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä. Torstaisin ilmestyy valtioneuvoston päätösuutiskirje, jonka voi tilata omaan sähköpostiin.

Valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2019
Kokeilulla haetaan uutta tapaa turvata ja kehittää kaupallisten palveluiden saatavuutta harvaan asutulla maaseudulla

21.3.2019 14.08
MMM
Kokeilulla haetaan uutta tapaa turvata ja kehittää kaupallisten palveluiden saatavuutta harvaan asutulla maaseudulla

Valtioneuvosto antoi torstaina asetuksen päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019-2021. Tuen tarkoituksena on parantaa harvaan asutulla maaseudulla sijaitsevien kyläkauppojen toimintaedellytyksiä ja siten turvata palveluiden saatavuus alueen asukkaille.
Istunnon aineisto

Valtioneuvoston yleisistunto 14.3.2109
Työelämän tietosuojalakiin muutoksia

14.3.2019 15.22
TEM
Työelämän tietosuojalakiin muutoksia

Lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä (ns. työelämän tietosuojalaki) tehdään tietosuoja-asetuksesta ja kansallisen tietosuojasääntelyn muutoksista johtuvat muutokset. Muutokset ovat pääosin teknisluonteisia tai täsmentäviä. Laissa täsmennetään myös sitä, että työnantaja voi kerätä työntekijän tietoja ilman hänen suostumustaan vain laissa erikseen säädellyissä tapauksissa. Työelämän tietosuojalain muutokset tulevat voimaan 1.4.2019.
Istunnon aineisto


Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeet

Torstaisin ilmestyvä uutiskirje kokoaa viikon keskeiset valtioneuvoston yleisistunnon, raha-asiainvaliokunnan ja tasavallan presidentin esittelyn päätökset. 

Päätökset liitteineen

Valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2019
Päätösluettelo 21.3.2019 13.42
Raha-asiainvaliokunta 21.3.2019
Päätösluettelo 21.3.2019 13.31
Tasavallan presidentin esittely 15.3.2019
Päätösluettelo 15.3.2019 11.39

Seuraavat istunnot

28.3. Valtioneuvoston yleisistunto
28.3. Raha-asiainvaliokunta
29.3. Tasavallan presidentin esittely
Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma

Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma

Ajantasainen lista kertoo hallituksen esityksen valmistelun tilanteen ja arvion, millä viikolla valtioneuvosto päättää lakiesityksen antamisesta eduskunnalle.

Lainsäädäntösuunnitelma

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Valtioneuvosto voi antaa eduskunnalle tiedonannon tai selonteon hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta. Periaatepäätökset ovat poliittisia kannanottoja, jolla ohjataan asioiden valmistelua.

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Hallituksen vuosikertomukset

Hallituksen vuosikertomukset

Hallituksen vuosikertomus kokoaa tiedot hallituksen toiminnasta sekä valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta. Lisäksi se listaa toimet, joihin hallitus on ryhtynyt eduskunnan päätösten johdosta.

Hallituksen vuosikertomukset

Tutustu myös

Valikko