Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä.

Koronapassin käytön rajoituksia jatketaan – ravintolarajoituksiin kevennyksiä

28.1.2022 15.20
STM
Valtioneuvosto on jatkanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Koronapassin käytön rajoituksia jatketaan helmikuun puoleen väliin ja ravintoloiden anniskelua ja aukioloa koskevia rajoituksia maaliskuun loppuun asti. Lisäksi ravintolarajoituksia kevennetään ruokaravintoloiden osalta.

Väliaikaisia muutoksia työttömyysturvan omavastuuaikaan

28.1.2022 14.57
STM
Joitakin aiemmin käytössä olleita työttömyysturvapoikkeuksia otetaan uudelleen käyttöön tammi- ja helmikuuksi. Muutokset liittyvät työttömyysturvan omavastuuaikaan ja yritystulojen sovitteluun.

Yrittäjät voivat saada väliaikaista työmarkkinatukea tammi-helmikuulta 2022

28.1.2022 15.15
TEM
Yrittäjät ovat voineet saada väliaikaisesti työmarkkinatukea tavallista kevyemmin ehdoin koronaviruspandemian aikana. Heikentyneen koronatilanteen vuoksi väliaikaista muutosta jatketaan. Tasavallan presidentti vahvisti lakimuutoksen 28.1.2022 ja se tulee voimaan 31.1.2022.

Hallitus esittää oikeutta tartuntatautipäivärahaan ilman virallista eristämismääräystä

27.1.2022 13.56
STM
Esityksessä ehdotetaan, että sairasvakuutetulla olisi oikeus tartuntatautipäivärahaan ilman eristämismääräystä silloin, kun henkilöllä on luotettavasti todettu koronatartunta ja työhön osallistuminen ei ole suositeltavaa leviämisriskin vuoksi. Sama oikeus olisi alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos lapsen varhaiskasvatukseen tai oppilaitokseen meneminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisen takia ja huoltaja on sen vuoksi estynyt tekemästä työtään.

Yrityssaatavien perintäkuluihin ehdotetaan rajoituksia

27.1.2022 13.56
OM
Hallitus esittää saatavien perinnästä annettuun lakiin muutoksia, joilla rajoitetaan muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluja. Tarkoituksena on estää entistä tehokkaammin kohtuuttomien perintäkulujen periminen yrityksiltä. Uudistus on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa.

Sisärajavalvonta päättyy, ulkorajaliikenteen rajoituksia jatketaan 14.2. asti

27.1.2022 13.58
SM
Suomen ja kaikkien Schengen-maiden väliseen liikenteeseen joulukuun lopulla palautettu sisärajavalvonta päättyy 31.1. Ulkorajaliikenteen rajoituksia sen sijaan jatketaan 14.2. asti. Valtioneuvosto päätti ulkorajaliikenteen rajoituksista istunnossaan 27.1. ja päätös tulee voimaan 1.2.

Puolueavustukset myönnetty vuodelle 2022

27.1.2022 14.39
VNK
Kansanedustajia eduskunnassa.
Valtioneuvosto myönsi torstaina 27. tammikuuta avustukset puolueille ajalle 1.1.-31.12.2022. Avustukset ovat Ahvenanmaa mukaan luettuna 35 635 000 euroa.