Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä.

Hallitus esittää oikeutta tartuntatautipäivärahaan ilman virallista eristämismääräystä

27.1.2022 13.56
STM
Esityksessä ehdotetaan, että sairasvakuutetulla olisi oikeus tartuntatautipäivärahaan ilman eristämismääräystä silloin, kun henkilöllä on luotettavasti todettu koronatartunta ja työhön osallistuminen ei ole suositeltavaa leviämisriskin vuoksi. Sama oikeus olisi alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos lapsen varhaiskasvatukseen tai oppilaitokseen meneminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisen takia ja huoltaja on sen vuoksi estynyt tekemästä työtään.

Yrityssaatavien perintäkuluihin ehdotetaan rajoituksia

27.1.2022 13.56
OM
Hallitus esittää saatavien perinnästä annettuun lakiin muutoksia, joilla rajoitetaan muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluja. Tarkoituksena on estää entistä tehokkaammin kohtuuttomien perintäkulujen periminen yrityksiltä. Uudistus on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa.

Sisärajavalvonta päättyy, ulkorajaliikenteen rajoituksia jatketaan 14.2. asti

27.1.2022 13.58
SM
Suomen ja kaikkien Schengen-maiden väliseen liikenteeseen joulukuun lopulla palautettu sisärajavalvonta päättyy 31.1. Ulkorajaliikenteen rajoituksia sen sijaan jatketaan 14.2. asti. Valtioneuvosto päätti ulkorajaliikenteen rajoituksista istunnossaan 27.1. ja päätös tulee voimaan 1.2.

Puolueavustukset myönnetty vuodelle 2022

27.1.2022 14.39
VNK
Kansanedustajia eduskunnassa.
Valtioneuvosto myönsi torstaina 27. tammikuuta avustukset puolueille ajalle 1.1.-31.12.2022. Avustukset ovat Ahvenanmaa mukaan luettuna 35 635 000 euroa.

Jyri Rantala valtioneuvoston apulaisviestintäjohtajaksi

27.1.2022 13.40
VNK
Kuva Jyri Rantalasta
Valtioneuvosto nimitti torstaina 27. tammikuuta yhteiskuntatieteiden maisteri Jyri Rantalan valtioneuvoston kanslian viestintäosaston apulaisosastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 15.2.2022–7.10.2026.

Matti Hirvola työ- ja elinkeinoministeriön viestintäjohtajaksi

27.1.2022 13.51
TEM
Matti Hirvola
Matti Hirvola on nimitetty työ- ja elinkeinoministeriön viestintäjohtajaksi 15.2.2022 alkaen viiden vuoden määräajaksi. Nimityksestä päätti valtioneuvosto 27.1.2022.