Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä.

Valtioneuvoston istuntojen 25.5.2022 asialistat

24.5.2022 16.05
VNK

Sote- ja pelastustoimen uudistusta koskevat lainsäädäntömuutokset voimaan

20.5.2022 12.57
STM
Sairaanhoitajat tietokoneella
Tasavallan presidentti vahvisti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistamista koskevan lainsäädännön muuttamista koskevat lait 20.5. ja lainmuutokset tulevat voimaan osittain jo 25.5.2022 lukien.

Luonnossa virkistymisestä kansallinen menestystekijä – valtioneuvosto hyväksyi Suomen ensimmäisen virkistyskäyttöstrategian

19.5.2022 13.40
MMM YM
Luonnossa liikkuminen auttaa kansalaisia voimaan paremmin ja vahvistaa luontoyhteyttä. Ensimmäistä kertaa laaditun kansallisen luonnon virkistyskäytön strategian tavoitteena on tuoda luonnossa olemisen hyötyjä suomalaisten tietoon ja kannustaa suomalaisia luontoon. Lisäksi strategialla selkeytetään luonnon virkistyskäytön edistämisen rooleja yhteiskunnassamme.

Koronaan liittyviä sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia esitetään jatkettavaksi 2022 loppuun asti

19.5.2022 13.29
STM
Tavoitteena on turvata jatkossakin Suomessa asuvan tai työskentelevän sairausvakuutetun pääsy koronarokotukseen ja –testaukseen. Lisäksi oikeutta tartuntatautipäivärahaan ilman virallista eristämismääräystä jatkettaisiin.

Hallituksen esitys
Ukrainan pakolaisille annettava apu vapautetaan arvonlisäverosta

19.5.2022 13.23
VM
Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakeneville henkilöille maksutta luovutettavien tavaroiden kotimaiset myynnit ja ostot muista EU-maista sekä tällaisiin tavaroihin liittyvät palvelut säädetään arvonlisäverottomiksi. Esityksen tavoitteena on tukea Ukrainan pakolaisille annettavaa materiaalista humanitaarista apua sekä varmistaa verotuksen neutraalisuus.

Vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiivillä halutaan edistää kestävämpää kulutusta

19.5.2022 13.30
OM
EU:ssa halutaan parantaa kuluttajien mahdollisuuksia tehdä kestäviä kulutusvalintoja. Euroopan komission maaliskuussa antama ehdotus uudeksi vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviksi on osa EU:n laajempaa kiertotalouspakettia. Valtioneuvosto lähetti direktiiviehdotuksen tänään eduskunnalle.