Hyppää sisältöön

Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan  valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä. Torstaisin ilmestyy valtioneuvoston päätösuutiskirje, jonka voi tilata omaan sähköpostiin.


Kulmunista pääministerin ensimmäinen sijainen

12.9.2019 15.24
VNK
Kulmunista pääministerin ensimmäinen sijainen

Valtioneuvosto määräsi yleisistunnossaan 12. syyskuuta pääministeri Antti Rinteen ensimmäiseksi sijaiseksi elinkeinoministeri Katri Kulmunin. Samassa istunnossa Kulmuni määrättiin ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäseneksi.

Ministerien työnjako ja sijaisuudet
Hallituksen ministerivaliokunnat


Tasavallan presidentin esittely 6.9.2019
Virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämisiä puolustusvoimissa

6.9.2019 12.08
PLM
Virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämisiä puolustusvoimissa

Tasavallan presidentti nimitti 6. syyskuuta Puolustusvoimien strategiapäällikön, kenraaliluutnantti Kim Jäämeren kenraalin virkaan 1.1.2020 - 31.12.2022, määräsi Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajan, kenraalimajuri Timo Kakkolan puolustusvoimien sotatalouspäällikön tehtävään ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtajan, insinöörikenraalimajuri Kari Rengon Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajan tehtävään 1.1.2020 lukien sekä nimitti Karjalan prikaatin komentajan, eversti Jukka Jokisen kenraalin virkaan 1.1.2020 - 31.12.2024. 
Esittelyn aineisto


Valtioneuvoston yleisistunto 5.9.2019
Hallitus esittää lisää tukea opiskelija- ja nuorisoasuntojen rakentamiseen

5.9.2019 14.42
YM
Hallitus esittää lisää tukea opiskelija- ja nuorisoasuntojen rakentamiseen

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle hallituksen esityksen, jonka mukaan opiskelija- ja nuorisoasuntojen rakentamiseen, hankintaan ja perusparantamiseen myönnettävän investointiavustuksen enimmäismäärä nousisi 10 prosentista 15 prosenttiin hankkeiden hyväksytyistä kustannuksista. Avustukseen ei ehdoteta muita muutoksia.
Istunnon päätökset


Ministerin käsikirja

29.5.2019 13.30
Ministerin käsikirja

Valtioneuvoston kanslia julkaissut uudistetun Ministerin käsikirjan, joka tarjoaa kattavan tietopaketin valtioneuvoston toiminnasta.

Ministerin käsikirja 2019


Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeet

Torstaisin ilmestyvä uutiskirje kokoaa viikon keskeiset valtioneuvoston yleisistunnon, raha-asiainvaliokunnan ja tasavallan presidentin esittelyn päätökset.

Päätökset liitteineen

Valtioneuvoston yleisistunto 12.9.2019
Päätösluettelo 12.9.2019 13.37
Raha-asiainvaliokunta 12.9.2019
Päätösluettelo 12.9.2019 13.21
Tasavallan presidentin esittely 6.9.2019
Päätösluettelo 6.9.2019 11.18

Seuraavat istunnot

19.9. Valtioneuvoston yleisistunto
19.9. Raha-asiainvaliokunta
20.9. Tasavallan presidentin esittely
26.9. Raha-asiainvaliokunta
26.9. Valtioneuvoston yleisistunto
Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma

Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma

Ajantasainen lista kertoo hallituksen esityksen valmistelun tilanteen ja arvion, millä viikolla valtioneuvosto päättää lakiesityksen antamisesta eduskunnalle.

Lainsäädäntösuunnitelma

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Valtioneuvosto voi antaa eduskunnalle tiedonannon tai selonteon hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta. Periaatepäätökset ovat poliittisia kannanottoja, jolla ohjataan asioiden valmistelua.

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Hallituksen vuosikertomukset

Hallituksen vuosikertomukset

Hallituksen vuosikertomus kokoaa tiedot hallituksen toiminnasta sekä valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta. Lisäksi se listaa toimet, joihin hallitus on ryhtynyt eduskunnan päätösten johdosta.

Hallituksen vuosikertomukset

Tutustu myös