Hyppää sisältöön

Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan  valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä. Torstaisin ilmestyy valtioneuvoston päätösuutiskirje, jonka voi tilata omaan sähköpostiin.

Valtioneuvoston yleisistunto 10.10.2019
Valtioneuvosto päätti teemat strategiselle tutkimukselle vuonna 2020

10.10.2019 14.30
VNK
Valtioneuvosto päätti teemat strategiselle tutkimukselle vuonna 2020

Valtioneuvosto päätti torstaina 10. lokakuuta yleisistunnossaan strategisen tutkimuksen teema-alueista ja painopisteestä vuodelle 2020. Päätetyt teema-alueet ovat ilmastonmuutos ja ihminen sekä tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko. Lisäksi valtioneuvosto linjasi, että 2020 tulee molemmissa teemoissa yhteisenä painopisteenä huomioida yhteisöllisyys.
Istunnon aineisto


Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeet

Torstaisin ilmestyvä uutiskirje kokoaa viikon keskeiset valtioneuvoston yleisistunnon, raha-asiainvaliokunnan ja tasavallan presidentin esittelyn päätökset.

Päätökset liitteineen

Tasavallan presidentin esittely 11.10.2019
Päätösluettelo 11.10.2019 11.34
Valtioneuvoston yleisistunto 10.10.2019
Päätösluettelo 10.10.2019 13.36
Raha-asiainvaliokunta 10.10.2019
Päätösluettelo 10.10.2019 13.16

Seuraavat istunnot

17.10. Valtioneuvoston yleisistunto
17.10. Raha-asiainvaliokunta
18.10. Tasavallan presidentin esittely
24.10. Raha-asiainvaliokunta
Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma

Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma

Suunnitelma kertoo hallituksen esityksen (HE) valmistelun tilanteen ja arvion viikosta, jolloin valtioneuvosto käsittelee lakiesityksen ja päättää sen antamisesta eduskunnalle.

Lainsäädäntösuunnitelma

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Valtioneuvosto voi antaa eduskunnalle tiedonannon tai selonteon hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta. Periaatepäätökset ovat poliittisia kannanottoja, jolla ohjataan asioiden valmistelua.

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Hallituksen vuosikertomukset

Hallituksen vuosikertomukset

Hallituksen vuosikertomus kokoaa tiedot hallituksen toiminnasta sekä valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta. Lisäksi se listaa toimet, joihin hallitus on ryhtynyt eduskunnan päätösten johdosta.

Hallituksen vuosikertomukset

Tutustu myös