Hyppää sisältöön

Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan  valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä. Torstaisin ilmestyy valtioneuvoston päätösuutiskirje, jonka voi tilata omaan sähköpostiin.

Tasavallan presidentin esittely ja valtioneuvoston yleisistunto 29.5.2020
Ravintolat avataan 1. kesäkuuta – rajoituksilla estetään koronaviruksen tartuntariskiä

29.5.2020 17.36
STM

Ravintolat ja kahvilat avataan asiakkaille tietyin rajoituksin samaan aikaan koko maassa 1. kesäkuuta. Silloin tulee voimaan laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Laki on voimassa 1.6.2020–31.10.2020. Tasavallan presidentti vahvisti lain 29. toukokuuta. Valtioneuvosto antoi tämän jälkeen tartuntatautilain 58 a §:n nojalla määräaikaisen valtioneuvoston asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Se tulee voimaan 1.6.2020 ja on voimassa 31.7.2020 saakka.
Valtioneuvoston oikeuskanslerin muistio
Esittelyn päätösaineistoValtioneuvoston yleisistunto 28.5.2020
Lääkelainsäädäntöön esitetään muutoksia – tavoitteena varmistaa lääkkeiden riittävyyttä

28.5.2020 14.38
STM

Hallitus esittää muutoksia lääkelakiin, lääkkeiden velvoitevarastoinnista annettuun lakiin ja tartuntatautilakiin. Muutoksilla on tarkoitus turvata lääkkeiden saatavuutta ja riittävyyttä. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 28.5.2020. Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.
Istunnon päätöaineisto

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeet

Torstaisin ilmestyvä uutiskirje kokoaa viikon keskeiset valtioneuvoston yleisistunnon, raha-asiainvaliokunnan ja tasavallan presidentin esittelyn päätökset.

Seuraavat istunnot

11.6. Raha-asiainvaliokunta
11.6. Tasavallan presidentin esittely
11.6. Valtioneuvoston yleisistunto
4.6. Valtioneuvoston yleisistunto
4.6. Raha-asiainvaliokunta

Päätökset liitteineen

Valtioneuvoston yleisistunto 29.5.2020
Päätösluettelo 29.5.2020 17.17
Tasavallan presidentin esittely 29.5.2020
Päätösluettelo 29.5.2020 17.03
Valtioneuvoston yleisistunto 29.5.2020
Päätösluettelo 29.5.2020 16.51
Lainsäädäntösuunnitelma ja -ohjelma

Lainsäädäntösuunnitelma ja -ohjelma

Suunnitelma kertoo hallituksen esityksen (HE) valmistelun tilanteen ja arvion ajankohdasta, jolloin valtioneuvosto käsittelee lakiesityksen ja päättää sen antamisesta eduskunnalle. Lainsäädäntöohjelma sisältää alustavat tiedot vaalikauden aikana hallitusohjelmaa keskeisesti toteuttavista lainvalmisteluhankkeista.

Lainsäädäntösuunnitelma ja -ohjelma

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Valtioneuvosto voi antaa eduskunnalle tiedonannon tai selonteon hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta. Periaatepäätökset ovat poliittisia kannanottoja, jolla ohjataan asioiden valmistelua.

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Hallituksen vuosikertomukset

Hallituksen vuosikertomukset

Hallituksen vuosikertomus kokoaa tiedot hallituksen toiminnasta sekä valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta. Lisäksi se listaa toimet, joihin hallitus on ryhtynyt eduskunnan päätösten johdosta.

Hallituksen vuosikertomukset

Tutustu myös