Hyppää sisältöön

Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan  valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä. Torstaisin ilmestyy valtioneuvoston päätösuutiskirje, jonka voi tilata omaan sähköpostiin.

Valtioneuvoston yleisistunto 4.6.2020
Perusopetuslakiin, ammatillisen koulutuksen lakiin sekä korkeakoululakeihin väliaikaisia muutoksia koronavirustilanteen johdosta

4.6.2020 14.42
OKM

Perusopetuslakia ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annettua lakia esitetään muutettavaksi väliaikaisesti. Esityksen mukaisesti opetuksen järjestäjä voisi päätöksellään siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, mikäli epidemiatilanne sitä edellyttää. Esityksen tarkoituksena on turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen ja ehkäistä koronaviruksen (COVID-19) leviämistä. Lisäksi valtioneuvosto esittää muutoksia ammatilliseen koulutukseen näyttöjen toteuttamiseen sekä yliopisto- ja ammattikorkeakoululakiin covid-19-epidemian johdosta.
Istunnon päätösaineisto
Tasavallan presidentin esittely ja valtioneuvoston yleisistunto 29.5.2020
Ravintolat avataan 1. kesäkuuta – rajoituksilla estetään koronaviruksen tartuntariskiä

29.5.2020 17.36
STM

Ravintolat ja kahvilat avataan asiakkaille tietyin rajoituksin samaan aikaan koko maassa 1. kesäkuuta. Silloin tulee voimaan laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Laki on voimassa 1.6.2020–31.10.2020. Tasavallan presidentti vahvisti lain 29. toukokuuta. Valtioneuvosto antoi tämän jälkeen tartuntatautilain 58 a §:n nojalla määräaikaisen valtioneuvoston asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Se tulee voimaan 1.6.2020 ja on voimassa 31.7.2020 saakka.
Valtioneuvoston oikeuskanslerin muistio
Esittelyn päätösaineisto


Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeet

Torstaisin ilmestyvä uutiskirje kokoaa viikon keskeiset valtioneuvoston yleisistunnon, raha-asiainvaliokunnan ja tasavallan presidentin esittelyn päätökset.

Seuraavat istunnot

11.6. Valtioneuvoston yleisistunto
11.6. Raha-asiainvaliokunta

Päätökset liitteineen

Valtioneuvoston yleisistunto 5.6.2020
Päätösluettelo 5.6.2020 12.34
Valtioneuvoston yleisistunto 4.6.2020
Päätösluettelo 4.6.2020 13.49
Raha-asiainvaliokunta 4.6.2020
Päätösluettelo 4.6.2020 13.35
Lainsäädäntösuunnitelma ja -ohjelma

Lainsäädäntösuunnitelma ja -ohjelma

Suunnitelma kertoo hallituksen esityksen (HE) valmistelun tilanteen ja arvion ajankohdasta, jolloin valtioneuvosto käsittelee lakiesityksen ja päättää sen antamisesta eduskunnalle. Lainsäädäntöohjelma sisältää alustavat tiedot vaalikauden aikana hallitusohjelmaa keskeisesti toteuttavista lainvalmisteluhankkeista.

Lainsäädäntösuunnitelma ja -ohjelma

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Valtioneuvosto voi antaa eduskunnalle tiedonannon tai selonteon hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta. Periaatepäätökset ovat poliittisia kannanottoja, jolla ohjataan asioiden valmistelua.

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Hallituksen vuosikertomukset

Hallituksen vuosikertomukset

Hallituksen vuosikertomus kokoaa tiedot hallituksen toiminnasta sekä valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta. Lisäksi se listaa toimet, joihin hallitus on ryhtynyt eduskunnan päätösten johdosta.

Hallituksen vuosikertomukset

Tutustu myös