Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä.

Susanna Huovinen hallintopolitiikan alivaltiosihteeriksi

11.8.2022 13.36
VM
Susanna Huovinen.
Kuva: Petteri Kivimäki
Valtioneuvosto on nimittänyt yhteiskuntatieteiden maisteri Susanna Huovisen valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeriksi. Huovinen toimii tällä hetkellä Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtajana.

Janne Viskari jatkaa DVV:n pääjohtajana

11.8.2022 13.31
VM
Pääjohtaja Janne Viskari.
Valtioneuvosto on nimittänyt diplomi-insinööri Janne Viskarin Digi- ja väestötietoviraston (DVV) pääjohtajaksi.

Veli-Mikko Niemestä sosiaali- ja terveysministeriön uusi kansliapäällikkö

4.8.2022 8.29
STM
Kuva Veli-Mikko Niemestä
Valtioneuvosto on nimittänyt torstaina 4. elokuuta osastopäällikkö ylijohtaja Veli-Mikko Niemen sosiaali- ja terveysministeriön (STM) uudeksi kansliapäälliköksi. Kansliapäällikön virkakausi alkaa 15.8.2022 ja se kestää viisi vuotta. Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa.

Lainsäädäntöä paperittomien terveydenhuollosta selkeytetään

4.8.2022 8.57
STM
Lääkäri ja stetoskooppi
Hallitus on antanut esityksen, jolla on tarkoitus selkeyttää paperittomien ja paperittomien kaltaisessa tilanteessa olevien henkilöiden terveydenhuoltoon liittyvää lainsäädäntöä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Kantokäsittelyaineiden saatavuus parantunut: juurikäävän torjuntaa koskevat pysyvät säännökset jälleen voimaan 15.8. alkaen

4.8.2022 11.26
MMM
Kuva: Johanna Kleemola, Metsäkeskus
Juurikäävän torjuntavelvoitetta lievennettiin toukokuussa 2022 väliaikaisesti, koska kantokäsittelyaineiden saatavuus oli muuttunut epävarmaksi Venäjän käynnistämän sodan ja sitä seuranneiden pakotteiden takia. Koska käsittelyaineiden saatavuuteen liittyvä epävarmuus on nyt poistunut, torjuntavelvoite voidaan palauttaa 15.8.2022 alkaen ennalleen.