Hyppää sisältöön

Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan  valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä. Torstaisin ilmestyy valtioneuvoston päätösuutiskirje, jonka voi tilata omaan sähköpostiin.

Valtioneuvoston yleisistunnon 8.4.2020 asialista

7.4.2020 15.24
VNK

Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2020
Hallitus linjasi rajaliikenteen tiukennuksista Ruotsin ja Norjan vastaisella rajalla - Ahvenanmaan sairaanhoito turvataan

7.4.2020 8.45
VNK

Hallitus päätti ylimääräisessä valtioneuvoston istunnossa tänään 7. huhtikuuta jatkaa rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen sekä liikenteen rajoittamisen voimassaoloa. Voimassaoloaikaa jatkettiin 14.4. – 13.5.2020.
SM: Rajan ylittämiseen uusia rajoituksia
Istunnon päätösaineisto
Tiedotustilaisuuksien tallenteet | YouTube 
Kuvia tiedotustilaisuudesta | Flickr


Valtioneuvoston yleisistunto 6.4.2020
Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia jatketaan 13. toukokuuta asti

6.4.2020 12.46
OKM

Valtioneuvosto jatkaa rajoituksia lähiopetuksessa kaikilla koulutusasteilla. Tämä tarkoittaa, että opetuksen poikkeusjärjestelyjä jatketaan 13. toukokuuta asti. Opetusta jatketaan etäopiskeluna ja muilla siihen verrattavilla menetelmillä. Hallituksen suositus on edelleen se, että myös varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja 1.–3.-luokilla olevat lapset pysyvät kotona, jos siihen on mahdollisuus.
Istunnon päätösaineisto

Kunta voi poiketa väliaikaisesti kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräajoista

Kunnille on myönnetty oikeus poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräjoista. Tämä oikeus on myönnetty valmiuslain perusteella, ja sitä on tarkoitus jatkaa 13.5. saakka.
Istunnon päätösaineistoTilaa uutiskirje

Uutiskirjeet

Torstaisin ilmestyvä uutiskirje kokoaa viikon keskeiset valtioneuvoston yleisistunnon, raha-asiainvaliokunnan ja tasavallan presidentin esittelyn päätökset.

Seuraavat istunnot

16.4. Valtioneuvoston yleisistunto
16.4. Raha-asiainvaliokunta
8.4. Valtioneuvoston yleisistunto
8.4. Raha-asiainvaliokunta
9.4. Valtioneuvoston yleisistunto

Päätökset liitteineen

Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2020
Päätösluettelo 7.4.2020 16.45
Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2020
Päätösluettelo 7.4.2020 8.04
Valtioneuvoston yleisistunto 6.4.2020
Päätösluettelo 6.4.2020 18.36
Lainsäädäntösuunnitelma ja -ohjelma

Lainsäädäntösuunnitelma ja -ohjelma

Suunnitelma kertoo hallituksen esityksen (HE) valmistelun tilanteen ja arvion ajankohdasta, jolloin valtioneuvosto käsittelee lakiesityksen ja päättää sen antamisesta eduskunnalle. Lainsäädäntöohjelma sisältää alustavat tiedot vaalikauden aikana hallitusohjelmaa keskeisesti toteuttavista lainvalmisteluhankkeista.

Lainsäädäntösuunnitelma ja -ohjelma

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Valtioneuvosto voi antaa eduskunnalle tiedonannon tai selonteon hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta. Periaatepäätökset ovat poliittisia kannanottoja, jolla ohjataan asioiden valmistelua.

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Hallituksen vuosikertomukset

Hallituksen vuosikertomukset

Hallituksen vuosikertomus kokoaa tiedot hallituksen toiminnasta sekä valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta. Lisäksi se listaa toimet, joihin hallitus on ryhtynyt eduskunnan päätösten johdosta.

Hallituksen vuosikertomukset

Tutustu myös