Hyppää sisältöön

Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan  valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä. Torstaisin ilmestyy valtioneuvoston päätösuutiskirje, jonka voi tilata omaan sähköpostiin.

Valtioneuvoston yleisistunto 28.5.2020
Lääkelainsäädäntöön esitetään muutoksia – tavoitteena varmistaa lääkkeiden riittävyyttä

28.5.2020 14.38
STM

Hallitus esittää muutoksia lääkelakiin, lääkkeiden velvoitevarastoinnista annettuun lakiin ja tartuntatautilakiin. Muutoksilla on tarkoitus turvata lääkkeiden saatavuutta ja riittävyyttä. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 28.5.2020. Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.
Istunnon päätöaineisto


Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeet

Torstaisin ilmestyvä uutiskirje kokoaa viikon keskeiset valtioneuvoston yleisistunnon, raha-asiainvaliokunnan ja tasavallan presidentin esittelyn päätökset.

Seuraavat istunnot

11.6. Raha-asiainvaliokunta
11.6. Tasavallan presidentin esittely
11.6. Valtioneuvoston yleisistunto
29.5. Tasavallan presidentin esittely
29.5. Valtioneuvoston yleisistunto

Päätökset liitteineen

Valtioneuvoston yleisistunto 28.5.2020
Päätösluettelo 28.5.2020 13.54
Raha-asiainvaliokunta 28.5.2020
Päätösluettelo 28.5.2020 13.38
Valtioneuvoston yleisistunto 20.5.2020
Päätösluettelo 20.5.2020 14.12
Lainsäädäntösuunnitelma ja -ohjelma

Lainsäädäntösuunnitelma ja -ohjelma

Suunnitelma kertoo hallituksen esityksen (HE) valmistelun tilanteen ja arvion ajankohdasta, jolloin valtioneuvosto käsittelee lakiesityksen ja päättää sen antamisesta eduskunnalle. Lainsäädäntöohjelma sisältää alustavat tiedot vaalikauden aikana hallitusohjelmaa keskeisesti toteuttavista lainvalmisteluhankkeista.

Lainsäädäntösuunnitelma ja -ohjelma

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Valtioneuvosto voi antaa eduskunnalle tiedonannon tai selonteon hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta. Periaatepäätökset ovat poliittisia kannanottoja, jolla ohjataan asioiden valmistelua.

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Hallituksen vuosikertomukset

Hallituksen vuosikertomukset

Hallituksen vuosikertomus kokoaa tiedot hallituksen toiminnasta sekä valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta. Lisäksi se listaa toimet, joihin hallitus on ryhtynyt eduskunnan päätösten johdosta.

Hallituksen vuosikertomukset

Tutustu myös