Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan  valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä. Torstaisin ilmestyy valtioneuvoston päätösuutiskirje, jonka voi tilata omaan sähköpostiin.


Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 25.2.2021

24.2.2021 15.31
VNKValtioneuvoston yleisistunto 18.2.2021
Hallitus esittää yrittäjien työmarkkinatuelle jatkoa kesäkuun loppuun

18.2.2021 14.40
TEM

Yrittäjät ovat voineet saada työmarkkinatukea koronaviruspandemian takia. Oikeus on perustunut työttömyysturvalain väliaikaiseen muutokseen, joka on nykyisellään voimassa maaliskuun loppuun asti. Hallitus antoi eduskunnalle 18.2.2021 esityksen, jolla yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen jatkettaisiin 30.6.2021 asti. Tarkoituksena on turvata yrittäjien toimeentuloa pandemian jatkuessa.
Istunnon päätösaineisto