Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä.

Hallituksen esitys
Hallitus antoi eduskunnalle vuoden 2022 toisen lisätalousarvioesityksen

25.5.2022 13.30
VM
Lisätalousarvio.
Hallitus antoi eduskunnalle vuoden 2022 toisen lisätalousarvioesityksen keskiviikkona 25. toukokuuta.

Jakeluvelvoitetta tänä vuonna alentava lakiesitys eduskuntaan

25.5.2022 14.04
TEM
Bensapistooli työnnettynä auton tankkausaukkoon
Valtioneuvosto antoi 25.5.2022 eduskunnalle lakiesityksen, joka lieventäisi uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta väliaikaisesti vuodeksi 2022. Esityksen tavoitteena on alentaa liikenteen polttoaineiden hintoja.

Hallituksen esitys
Maatalouden tuotantorakennuksille kiinteistöverotukea

25.5.2022 13.27
VM
Hallitus linjasi helmikuussa 2022 määräaikaisista täsmätoimista, joilla pyritään helpottamaan energian hintojen nousun aiheuttamaa maatalouden kustannuskriisiä. Hallitus esittää, että maataloudenharjoittajia tuettaisiin maatalouden tuotantorakennusten väliaikaisella kiinteistöverotuella.

Uusi eläinlääkintähuoltolaki täsmentää kuntien velvoitteita eläinlääkäripalvelujen järjestämisessä

25.5.2022 14.33
MMM
Kissaa nukutetaan Helsingin eläinsairaalassa.
Hallitus esittää nykyisen eläinlääkintähuoltolain kumoamista ja lain korvaamista uudella. Eläinlääkintähuoltolain tarkoituksena on turvata perustasoisten eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kansanterveyden kannalta keskeisten eläinlääkäripalvelujen saatavuus koko maassa. Kunnilla on lain nojalla tällaisten palveluiden järjestämisvelvoite. Kunnat järjestävät muutamia isoja kaupunkeja lukuun ottamatta eläinlääkäripalveluja yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueilla.

Hallitus esittää sairausvakuutuksesta korvattaviin matkakustannuksiin korotuksia

25.5.2022 13.28
STM
Sairaankuljetuksen korvaustaksan ja ns. kela-taksien enimmäishinnan tasoa korotettaisiin väliaikaisesti vuoden 2022 loppuun asti. Lisäksi oman auton käytön kilometrikorvausta korotettaisiin. Korotus olisi voimassa toistaiseksi.