Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä.

Valtioneuvoston yleisistunnon 20.1.2022 asialista

19.1.2022 15.27
VNK

Valtioneuvoston yleisistunto 13.1.2022
Maahantulon rajoitukset pysyvät pääosin ennallaan 31.1. saakka

13.1.2022 14.30
SM

Sisärajavalvontaa jatketaan ja maahantulon rajoitukset pysyvät muutenkin pääosin ennallaan 31.1. saakka. Rajoituksiin tehdään kuitenkin joitakin helpotuksia niiden henkilöiden osalta, jotka eivät lääketieteellisesti perustellusta syystä voi ottaa koronarokotetta. Valtioneuvosto päätti muutoksista istunnossaan 13.1. ja ne tulevat voimaan 17.1.2022.
Istunnon päätösaineisto


Lainmuutokset tehostavat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä

13.1.2022 14.58
VM
Ylhäältä kuvattu kiertyvä portaikko. Kuvassa henkilö kulkee portaita alaspäin.
Hallitus esittää muutettaviksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia sekä finanssivalvonnasta annettua lakia.

Kohtuuhintaisen asuntorakentamisen edistämiseen lähes kaksi miljardia euroa korkotuettua lainaa

13.1.2022 13.23
YM
Valtioneuvosto on päättänyt vuoden 2022 valtion tukeman asuntotuotannon hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmasta. Tavoitteena on edistää kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa, jakamalla korkotukivaltuuksia yhteensä 1,95 miljardin euron edestä.

EU:n lainsäädäntöön ehdotetaan muutoksia demokratian edistämiseksi

13.1.2022 13.37
OM
Euroopan komissio ehdottaa EU:n vaaleja ja demokratiaa koskevan lainsäädännön uudistamista. Tavoitteena on muun muassa turvata vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit, lisätä poliittisen mainonnan avoimuutta sekä edistää demokraattista osallistumista. Valtioneuvosto lähetti asiaa koskevien direktiivien muutosehdotukset ja asetusehdotukset tänään eduskunnalle tiedoksi.

Muuntohuumeita koskevat asetukset täydentyvät – lisää aineita kielto-listalle

13.1.2022 13.35
STM
Valtioneuvosto on 13.1. muuttanut sekä huumausaineasetusta että asetusta kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista. Asetukset tulevat voimaan 14.2.2021.