Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan  valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä. Torstaisin ilmestyy valtioneuvoston päätösuutiskirje, jonka voi tilata omaan sähköpostiin.

Ravitsemisliikkeiden rajoituksiin tiukennuksia

26.11.2021 10.58
STM
Valtioneuvosto on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Leviämisvaiheen rajoituksiin tulee kiristyksiä anniskelu- ja aukioloaikoihin. Lisäksi ravitsemisliikkeiden rajoitukset otetaan käyttöön Etelä-Karjalan maakunnassa.


Maahantulon rajoituksia jatketaan 19.12. asti

25.11.2021 15.36
SM
Kuvituskuva jossa teksti Korona ja päätökset.
Ulkorajaliikenteen rajoituksia jatketaan. Koronapandemia jatkuu edelleen. Rokotuskattavuuden kasvusta huolimatta vaara terveydenhuollon kantokyvyn ylittymisestä on edelleen olemassa. Tämän vuoksi 4.11. tehdyn päätöksen voimassaoloa jatketaan 19.12. asti. Suomeen voi kuitenkin tulla kaikista maista esittämällä hyväksyttävän todistuksen täydestä rokotussarjasta.

Yksityisestä päiväkotitoiminnasta jatkossa luvanvaraista

25.11.2021 14.44
OKM
Varhaiskasvatuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkossa yksityisen päiväkotitoiminnan harjoittaminen edellyttäisi lupaviranomaisen hyväksyntää nykyisen ilmoitusmenettelyn sijaan. Valtioneuvosto antoi torstaina 25.11. asiaa koskevan hallituksen esityksen.

Hallituksen esitys
Digitaaliset TE-palvelut uudistuvat – palvelut paranevat ja työnvälitys tehostuu

25.11.2021 14.04
TEM
Uudistuksen tavoitteena on tarjota työnhakijoille ja työnantajille digitaaliset palvelut, jotka vastaavat entistä paremmin heidän tarpeisiinsa ja tekevät asioinnista sujuvampaa. Osana kokonaisuudistusta luodaan uusi palvelualusta, joka edistää töiden ja tekijöiden parempaa kohtaantoa ja tehostaa työnvälitystä.

Vuoden 2021 harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta myönnettiin 30 kunnalle

25.11.2021 13.35
VM
Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen vuoden 2021 harkinnanvaraisista valtionosuuden korotuksista. 30 kuntaa saa tukea yhteensä 30 miljoonaa euroa.

Pakkausjätteille uudet tiukat kierrätystavoitteet

25.11.2021 13.35
YM
Valtioneuvosto hyväksyi tänään  viisi tuottajavastuuta koskevaa asetusta* ja kaatopaikkoja koskevan asetuksen.

Jukka Salovaara ulkoministeriön valtiosihteeriksi

25.11.2021 14.05
UM
Valtioneuvosto määräsi yleisistunnossaan 25. marraskuuta 2021 ulkoasiainneuvos Jukka Salovaaran ulkoministeriön valtiosihteeriksi kansliapäällikkönä 1. toukokuuta 2022 alkaen.