Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä.

Tasavallan presidentin esittely 20.5.2022

20.5.2022 9.15
VNK

Tasavallan presidentin esittely pidetään tänään 20.5.2022 normaalista poiketen klo 12.30.


Luonnossa virkistymisestä kansallinen menestystekijä – valtioneuvosto hyväksyi Suomen ensimmäisen virkistyskäyttöstrategian

19.5.2022 13.40
MMM YM
Luonnossa liikkuminen auttaa kansalaisia voimaan paremmin ja vahvistaa luontoyhteyttä. Ensimmäistä kertaa laaditun kansallisen luonnon virkistyskäytön strategian tavoitteena on tuoda luonnossa olemisen hyötyjä suomalaisten tietoon ja kannustaa suomalaisia luontoon. Lisäksi strategialla selkeytetään luonnon virkistyskäytön edistämisen rooleja yhteiskunnassamme.

Koronaan liittyviä sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia esitetään jatkettavaksi 2022 loppuun asti

19.5.2022 13.29
STM
Tavoitteena on turvata jatkossakin Suomessa asuvan tai työskentelevän sairausvakuutetun pääsy koronarokotukseen ja –testaukseen. Lisäksi oikeutta tartuntatautipäivärahaan ilman virallista eristämismääräystä jatkettaisiin.

Hallituksen esitys
Ukrainan pakolaisille annettava apu vapautetaan arvonlisäverosta

19.5.2022 13.23
VM
Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakeneville henkilöille maksutta luovutettavien tavaroiden kotimaiset myynnit ja ostot muista EU-maista sekä tällaisiin tavaroihin liittyvät palvelut säädetään arvonlisäverottomiksi. Esityksen tavoitteena on tukea Ukrainan pakolaisille annettavaa materiaalista humanitaarista apua sekä varmistaa verotuksen neutraalisuus.

Vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiivillä halutaan edistää kestävämpää kulutusta

19.5.2022 13.30
OM
EU:ssa halutaan parantaa kuluttajien mahdollisuuksia tehdä kestäviä kulutusvalintoja. Euroopan komission maaliskuussa antama ehdotus uudeksi vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviksi on osa EU:n laajempaa kiertotalouspakettia. Valtioneuvosto lähetti direktiiviehdotuksen tänään eduskunnalle.

Digitaalisten TE-palvelujen uudistus etenee – palvelut löytyvät nyt Työmarkkinatorilta

19.5.2022 14.10
TEM
Työnhakijoiden ja työnantajien uusi digitaalinen palvelualusta, Työmarkkinatori, on otettu käyttöön. Uutena toiminnallisuutena on työnhakuprofiilin laatimis- ja julkaisumahdollisuus, joka auttaa töitä ja tekijöitä löytämään toisensa entistä paremmin. Kokonaisuudessaan uudistetut TE-hallinnon tietojärjestelmäpalvelut ovat käytössä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Suomi ilmoittaa kiinnostuksensa liittyä Natoon

17.5.2022 18.30
UM VNK
Ulkoministerin allekirjoittama kirje, jolla Suomi ilmoittaa kiinnostuksensa liittyä Natoon.
Tasavallan presidentti on tiistaina 17. toukokuuta 2022 päättänyt valtioneuvoston esityksestä, että Suomi ilmoittaa Pohjois-Atlantin liitolle (Nato) kiinnostuksensa käydä keskustelut Natoon liittymisestä, ja asettanut valtuuskunnan Suomen liittymisestä käytäviin keskusteluihin Naton ja sen jäsenvaltioiden kanssa.