Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston päätökset

Valtioneuvoston yleisistunnossa päätetään isoista ja periaatteellisesti tärkeistä asioista, kuten eduskunnalle annettavista hallituksen esityksistä sekä valtioneuvoston tiedonannoista, selonteoista ja kirjelmistä. Lisäksi valtioneuvosto tekee ratkaisuehdotukset presidentin esittelyyn, antaa asetuksia ja tekee nimityksiä. 

Taloudellisesti tai muusta syystä erityisen merkittävät asiat käsitellään ennen valtioneuvoston päätöstä raha-asiainvaliokunnassa

Tasavallan presidentin esittelyllä tarkoitetaan tasavallan presidentin valtioneuvostossa tapahtuvaa päätöksentekoa. Tasavallan presidentti vahvistaa muun muassa eduskunnan hyväksymät lait.

Yleisistunto pidetään yleensä torstaisin kello 13 alkavan raha-asiainvaliokunnan kokouksen jälkeen ja tasavallan presidentin esittely perjantaisin kello 11 noin kahden viikon välein. Yleisistunnon ja presidentin esittelyn asialistat julkaistaan istuntoja edeltävänä päivänä klo 15.30 mennessä. Päätökset ja niitä koskevat tiedotteet julkaistaan istuntojen jälkeen.

Seuraavat istunnot

Ei tuloksia
Valtioneuvoston istuntosali.

Uutiskirje valtioneuvoston päätöksistä

Torstaisin ilmestyvä uutiskirje kokoaa viikon keskeiset valtioneuvoston yleisistunnon, raha-asiainvaliokunnan ja tasavallan presidentin esittelyn päätökset. 

Uutiskirjeet