Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet on vahvistettu

1.12.2022 14.36
STM
Mies astuu sisään terveyskeskukseen
Valtioneuvosto vahvisti 1.12.2022 yleisistunnossaan valtakunnalliset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle vuosille 2023-2026. Tavoitteet ovat strategisia ja koskevat koko Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Tavoitteet ovat keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista ohjausta. Tavoitteet tukevat palvelujen ajankohtaisia uudistus- ja kehittämistarpeita.

Valtioneuvosto vahvisti pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet 2023-2026

1.12.2022 14.30
SM
Tavoitteissa huomioidaan kansalliset, alueelliset ja paikalliset tarpeet pelastustoimelle sekä onnettomuusuhat. Tavoitteiden tarkoituksena on varmistaa pelastustoimen palvelujen järjestäminen laadukkaasti, yhdenmukaisesti ja kustannusvaikuttavasti. Tavoitteet tulevat voimaan 1.1.2023.

Hallitus esittää biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa

1.12.2022 13.55
STM
Hallitus esittää biologisten lääkkeiden lääkevaihdon mahdollistamista apteekeissa vuodesta 2024 alkaen. Lisäksi viitehintajärjestelmässä voitaisiin muodostaa viitehintaryhmiä, joihin kuuluisi alkuperäisiä biologisia lääkkeitä ja biosimilaareja. 

Eläkkeensaajan asumistuessa hyväksyttäviä asumismenoja korotetaan

1.12.2022 13.57
STM
Eläkkeensaajan asumistuen määrään hyväksyttäviä asumismenojen enimmäismääriä korotetaan 7,8 prosenttia vuodelle 2023.

Markku Heikura jatkaa Verohallinnon pääjohtajana

1.12.2022 13.44
VM
Markku Heikura.
Valtioneuvosto on nimittänyt Verohallinnon pääjohtajaksi diplomi-insinööri Markku Heikuran. Hän on työskennellyt samassa tehtävässä vuodesta 2018 alkaen.

Kirsi Henriksson jatkaa Kriisinhallintakeskuksen johtajana

1.12.2022 13.30
SM
Valtioneuvosto nimitti torstaina 1.12. filosofian maisteri Kirsi Henrikssonin jatkamaan Kriisinhallintakeskuksen (CMC Finland) johtajana. Virka täytetään ajalle 1.1.2023–31.12.2027.

Valtio pääomittaa Gasgrid Finland Oy:tä

1.12.2022 13.25
VM
Valtioneuvosto oikeutti valtiovarainministeriön pääomittamaan Gasgrid Finland Oy:tä enintään 105 miljoonalla eurolla. Pääomituksella vahvistetaan tytäryhtiö Floating LNG Terminal Finland Oy:n rahoitusasemaa.

EU:n vuoden 2022 pinta-alaperusteisia suoria tukia tarkennettiin

1.12.2022 14.03
MMM
Valtioneuvosto vahvisti 1. joulukuuta EU:n kokonaan rahoittamien vuoden 2022 pinta-alaan perustuvien viljelijätukien ensimmäisen maksuerän yksikkötasot. Ruokavirasto aloittaa tukien maksut 9. joulukuuta 2022.