Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä.

Hallitus antoi eduskunnalle lisätalousarvioesityksen

2.2.2023 14.46
VM VNK
Lisätalousarvion kuvituskuva
Hallitus antoi vuoden 2023 ensimmäisen lisätalousarvioesityksen eduskunnalle torstaina 2. helmikuuta.

Hyvinvointialueet saavat osan kertakorvauksesta jo keväällä 2023

2.2.2023 14.07
VM
Hyvinvointialueiden rahoituslain mukaan hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoitus korjataan vastaamaan kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietoja hyvinvointialuekohtaisella kertakorvauksella tammikuussa 2024. Hallitus esittää lain muuttamista niin, että kertakorvauksesta maksettaisiin 150 miljoonaa euroa etukäteen jo keväällä 2023.

Puolustusvoimat saa lisärahoitusta Ukraina-tukipakettien korvaushankintoihin

2.2.2023 15.00
PLM
Hallituksen ensimmäisessä lisätalousarviossa vuodelle 2023 puolustusministeriön hallinnonalalle kohdennetaan yhteensä noin 704 miljoonan euron lisärahoitus, joka jakautuu vuosille 2023-2027.

Lisärahoitusta nuorisorikollisuuden ehkäisyyn sekä väestönsuojelun ja omatoimisen varautumisen koulutukseen

2.2.2023 14.57
SM
Vuoden ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä sisäministeriön hallinnonalalle esitetään yhteensä 6,9 miljoonan euron lisäystä. Poliisille esitetään nuorten rikollisuuden ehkäisyyn ja torjuntaan yhteensä 2,477 miljoonaa euroa. Poliisin moniammatillisen ja ennaltaehkäisevän ankkuritoiminnan vahvistamiseen esitetään 1,037 miljoonaa euroa. Sen lisäksi nuorten rikosten tutkintaa tehostetaan erityisesti suurimmissa kaupungeissa (Helsinki, Vantaa, Espoo, Turku) 1,44 miljoonan euron lisäyksellä.

Valtioneuvosto otti kantaa komission ehdotukseen pakkausjätteen määrän vähentämiseksi

2.2.2023 14.08
YM
EU:n komission ehdotus pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevaksi asetukseksi suitsisi kasvavaa pakkausjätteen määrää. Ehdotus lisäisi pakkausten uudelleenkäyttöä ja tavoittelee kaikkien pakkauksien kierrätettävyyttä. Ehdotuksessa asetettaisiin myös pakolliset tavoitteet kierrätetyn muovin käytölle. 

Tuomioistuimille laajemmat mahdollisuudet kohtuullistaa oikeudenkäyntikulukorvauksia riita-asioissa

2.2.2023 14.09
OM
Riita-asioissa aiheutuvien oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva lainsäädäntö uudistuu toukokuussa. Tavoitteena on pienentää oikeudenkäyntikuluriskiä ja parantaa oikeuden saatavuutta riita-asioissa. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa laki huomenna perjantaina.