Istuntojen asialistat

Valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat julkaistaan istuntoja edeltävänä päivänä klo 15.30 mennessä. 

Asialistat