Viimeisimmät istuntoaineistot

Verkkosivuilla julkistettavat päätösliitteet eivät ole virallisia asiakirjoja. Virallisen otteen istunnon pöytäkirjasta saa pyydettäessä valtioneuvoston kanslian istuntoyksiköstä.

Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2015
Päätösluettelo 15.9.2015 14.45
Raha-asiainvaliokunta 28.5.2015
Päätösluettelo 15.9.2015 14.45
Raha-asiainvaliokunta 13.5.2015
Päätösluettelo 15.9.2015 13.56
Raha-asiainvaliokunta 7.5.2015
Päätösluettelo 15.9.2015 13.44
Valtioneuvoston yleisistunto 30.4.2015
Päätösluettelo 15.9.2015 13.34